Avondmaal aan huis

Enkele gemeenteleden die niet meer (of slechts met veel moeite) naar het Kerkelijk Centrum kunnen komen, hebben gevraagd of het mogelijk is om Heilig Avondmaal ‘aan huis’ te kunnen vieren.
De kerkenraad heeft hierover gesproken, en daarbij een aantal uitgangspunten in het achterhoofd gehouden: de viering moet qua inhoud en vorm zoveel mogelijk aansluiten bij de viering in het
Kerkelijk Centrum, moet zoveel mogelijk verbondenheid met de hele gemeente uitdrukken en moet praktisch uitvoerbaar zijn. Op basis hiervan heeft kerkenraad besloten om bij de komende viering van het Heilig Avondmaal twee ambtsdragers (niet de predikant), aan gemeenteleden die dat nodig hebben, daar prijs op stellen en hierom hebben verzocht (dus ‘op aanvraag’), op hun thuisadres Brood en Wijn zullen uitdelen. Dat zal gebeuren na de viering van het Avondmaal in het Kerkelijk Centrum, dus vanuit de viering in de hele gemeente. Ook omdat de kerkdienst gevolgd kan worden via kerkomroep of kerktelefoon brengt dit de verbondenheid met de gemeente het best tot uitdrukking. We zullen dit voorlopig één keer zo doen en daarna in de WK te evalueren. Als u niet naar de kerk kunt komen en u wilt graag thuis Brood en Wijn ontvangen, zoals hierboven staat uitgelegd, geeft dit aan bij dominee Robert.