Column: seksueel misbruik

op dinsdag, 21 augustus 2018

column door ds. Robert Stigter

Als er één iemand de positie van vrouwen en kinderen in de samenleving heeft verbeterd, dan is het wel Jezus. In de Grieks-Romeinse wereld waren vrouwen en kinderen totaal ondergeschikt aan hun man of vader. Het concept kind is uitgevonden door Jezus, toen hij zei: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen, want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen.’ (Marcus 10:14) De eerste christen leerden dat alle kinderen voor God belangrijk zijn. In een wereld waar kinderen werden gezien als bezit en ongewenste kinderen voor dood werden achtergelaten, daar zagen christenen alle kinderen als kostbaar in Gods ogen. Niet voor niks zijn christenen de uitvinders van onderwijs voor alle kinderen, arm en rijk.

Vrouwen hadden vanaf het begin een belangrijke rol in de kerk. Maria, de moeder van Jezus, had een prominente plek in het evangelie. Jezus had bijzondere ontmoetingen met de Samaritaanse vrouw, Maria Magdalena en de vrouw uit Syro-Fenicië. Vrouwen waren de eerste getuigen van de opstanding van Jezus. In Paulus brieven lees je over heel wat vrouwelijke medewerkers die werkten aan de verspreiding van het evangelie en het leiding gaven aan de kerk.

Juist omdat Jezus kinderen en vrouwen op de kaart zette, in een wereld die hen misbruikte en negeerde, is het extra erg als datzelfde gebeurt in de kerk. Momenteel spelen er twee grote misbruikschandalen in de kerk in Amerika. In de katholiek kerk van Pennsylvenia blijken 300 priesters te hebben samengewerkt en zo ruim duizend kinderen te hebben misbruikt. De hogere kerkleiding verdoezelde deze misdaden ook nog eens. En in de evangelische Willow Creek Church in Chicago speelt ook een schandaal. Dominee Bill Hybels, een grote naam in Amerika en ook in Nederland bekend als founding father van de Global Leadership Summit, heeft meerdere vrouwen seksueel misbruikt. Toen de kerkleiding dat ter ore kwam, hebben ze de slachtoffers niet geloofd en te lang vertrouwd op het woord van hun grote leider.

In de PKN hebben we gelukkig een hele goede procedure met daarachter competente mensen om kordaat op te treden als misbruik heeft plaatsgevonden. En we proberen misbruik te voorkomen, bijvoorbeeld doordat de Algemene Kerkenraad zich er hard voor heeft gemaakt dat alle medewerkers van het Kidzkamp een VOG verklaring hebben (een idee waar de kampleiding overigens zelf mee kwam).

Seksueel misbruik komt overal voor. Op sportverenigingen, scholen, werksituaties, op straat. En dat is altijd verschrikkelijk. Als het in de kerk gebeurt, is het ook nog verschrikkelijk omdat het ingaat tegen alles waar de kerk voor staat. Omdat Jezus de eerste is geweest die vrouwen en kinderen op de kaart heeft gezet als kostbaar in Gods ogen. Daarom is het zo belangrijk om waakzaam te zijn. Om verkeerde verlangens naar macht en verkeerde seks in ons eigen leven uit te roeien. Om te blijven groeien in de juiste liefde voor elkaar. Want die liefde is een afspiegeling van de liefde van God. God die zijn macht nooit misbruikt om onze liefde af te dwingen.

Deze column is ook verschenen in 14 nummer van Centraal Contact 2018.

RobertColumn: seksueel misbruik