Eenheid, blog door dominee Robert Stigter

op maandag, 15 januari 2018

Efeziërs 4: 3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

Van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari is de Week van gebed voor de eenheid. In Kerk Delfgauw is er zondag 21 januari om 10:00 uur een viering samen met onze katholieke en broers en zussen. In de Johannes de Doperkerk in Pijnacker is er op zondag 28 januari om 10:00 uur een viering georganiseerd door de kerken in Pijnacker. Beide initiatieven zijn de laatste jaren van de grond gekomen. De eenheid onder christenen in Pijnacker en Delfgauw is groeiende.

Eenheid is niet vanzelfsprekend. In onze samenleving trekken we ons terug in onze eigen bubbel. Google en Facebook wijzen ons vooral op wat we toch al willen zien en lezen. Rijk en arm wonen in gescheiden wijken. Tieners met een meer theoretische of juist praktische opleiding laten we in gescheiden gebouwen naar school gaan. Maatschappelijk gesprek over identiteit eindigt al snel uitersten als ‘Zwarte Piet is racisme’ en ‘Afrikaanse landen zijn ‘shithole countries’’. Ouderen zien de wereld om hen heen met de dag slechter worden. Jongeren zijn gelukkiger dan ooit en zien de vrijheid en kansen met de dag groter worden.

Eenheid onder christenen gaat ook niet vanzelf. We moeten ons er voor inspannen. Maar we hoeven het niet zelf te creëren. Het mooie uit deze tekst van Paulus is dat hij schrijft dat de eenheid ons gegeven wordt. We hoeven de eenheid alleen te bewaren. De eenheid komt voort uit God die zelf Één is. Vader, Zoon, en Geest, die een liefdevolle relatie met elkaar hebben. Die gericht zijn om de Ander in het licht te zetten. Vanuit die eenheid gaat de Vader, door de Zoon, via de Geest een relatie met ons aan. Met als doel tussen de mensen eenheid te creëren.

Om die eenheid te bewaren moeten we ons wel inspannen. Er geldt voor christenen een inspanningsverplichting om zich in te zetten voor eenheid. Eenheid in de eigen wijkgemeente of parochie. Eenheid binnen het eigen kerkgenootschap. Eenheid tussen de verschillende kerken.

De muren die er in het verleden waren tussen kerken, worden in rap tempo afgebroken. Inhoudelijk zijn de verschillen niet zo groot meer. De verschillen zitten hem nu meer in vormen, voorkeuren en gewoontes. En voor jongeren zijn de verschillen volstrekt irrelevant. Die hoppen net zo makkelijk van evangelische gemeente, naar een pkn gemeente, naar een vrijgemaakte gemeente.

Voor ouderen geldt daarom dat zij zich snel over hun weerstand heen moeten zetten. De tijd van gescheidenheid is verleden tijd. Voor jongeren geldt dat ze zich bewust moeten zijn van het belang van eenheid. Een gezamenlijke dienst klinkt misschien niet direct aantrekkelijk. Het is verder fietsen, de liederen zijn misschien onbekend, je weet niet van tevoren of de voorganger je aanspreekt. Maar als tot je doordringt hoe belangrijk God de eenheid van de kerk vindt, dan kun je niet anders dan je inspannen voor eenheid. Dus laat je leiden door de Geest en vier deze week de eenheid mee.

Dominee Robert Stigter

RobertEenheid, blog door dominee Robert Stigter