2015-12-13 Kerkdienst – Derde Advent

3e advent gaat ds. E. van Bolhuis-Szabó uit Hendrik-Ido-Ambacht voor.

Orde van dienst 3e advent 2015

Mededelingen door de diaken van dienst

Lied : Psalm 130

Bemoediging en groet

Lied : Psalm 130:2,3,4

Gebed (vanwege het kwaad in de wereld en in ons (leven)

Genadeverkondiging

Inleiding bij de lofliederen

Loflied: Hemelhoog 117 – Door het geloof

Loflied: 879 – Jubel, jubel, dochter Sion – de tekst is geschreven naar de lezing uit Sefanja

Kindermoment

Kinderlied: Projectlied couplet 3 + Hemelhoog 132 – Goed Nieuws

Gebed

Lezing: Sefanja 3: 1-5, 8-13

Lied: 459: 1,2,3,4,5 – Ik breng een rechter aan het licht

Lezing: Sefanja 3: 14-20

Lied: 459: 6,7

Preek

Meditatief orgelspel

Lied: 441: 1,3,5,10 – Hoe zal ik U ontvangen

Gebed

Collecte

Slotlied: 435 – Hef op uw hoofden, poorten wijd

Zegen