Persbericht: Kerk Delfgauw luidt samen met Greenpeace de noodklok voor het klimaat

Kerk Delfgauw luidt zaterdag 1 december met Greenpeace de noodklok voor het klimaat. Niet alleen in Delfgauw, maar door het hele land wordt letterlijk de noodklok geluid. Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid op ruim 200 plaatsen verspreid door heel Nederland. Zo wordt een stevig signaal gegeven aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

“Wij luiden de noodklok, omdat wij geloven dat de aarde van God is. Hij heeft haar gemaakt. Wij zijn als mensen rentmeesters in dienst van God. De aarde is aan onze zorg toevertrouwt. Hoe zou jij het vinden, als je je huis aan iemand beschikbaar stelt, je na een aantal jaar weer terugkomt naar huis, en je dan ziet dat die persoon er een puinhoop van heeft gemaakt? We geloven dat God de aarde ooit weer helemaal goed en mooi zal maken. Maar ondertussen moeten wij onze taak als rentmeesters wel serieus nemen. Dat betekent dat we al het mogelijke moeten doen om verdere vernietiging van Gods mooie wereld te voorkomen,” aldus dominee Robert Stigter van Kerk Delfgauw.

Twee voor twaalf

Met dit signaal roepen burgers door heel Nederland minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om een koploper te zijn op de klimaattop in Polen. De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Faiza Oulahsen van Greenpeace: “Het is 2 voor 12 voor het klimaat. Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de maximale opwarming van 1,5 graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze CO2-uitstoot met 60% terugdringen in 2030. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten.”

Door het hele land

Van de Sint-Janskerk in Maastricht tot de Martinitoren in Groningen. Van het carillon in de Grote Kerk in Enschede tot de klokken van één van de oudste kerken van Drenthe in Anloo. Om twee minuten voor twaalf worden er op ruim 200 plekken in heel Nederland de klokken geluid. Behalve kerken doen ook gemeenten, beiaardiers en moskeeën mee. In elke provincie in Nederland wordt de noodklok geluid en zelfs buiten de landsgrenzen zijn de noodklokken te horen, zoals op carillons in Washington en Sint-Petersburg.

Kerk Delfgauw luidt de noodklok op zaterdag 1 december vanaf 11:58 uur.