Thema-avond religie en geweld

Op woensdag 22 februari is er in het Kerkelijk Centrum Delfgauw een thema-avond over religie en geweld.

Religie en geweld hebben een dubbele verhouding. Vanuit religieuze motieven kunnen mensen grote daden van opofferingsgezindheid verrichten, maar ook de afschuwelijkste aanslagen plegen. Het is een buitengewoon actueel thema waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Bij religieus geweld denken we tegenwoordig vooral aan de islam, maar ook het jodendom en het christendom hebben zich schuldig gemaakt aan geweld in Gods naam.

Hoe ligt dat in de Bijbel? Vooral het Oude Testament kent een behoorlijk portie geweld. Volgens de bijbelschrijvers geeft God de opdracht om hele stammen en steden uit te roeien. Hoe kan een dergelijk bevel komen uit de God van wie in dezelfde Bijbel wordt gezegd dat Hij liefde is. We vinden dat bij Jezus, maar ook in het Oude Testament komen we deze barmhartige  en genadige God duidelijk tegen. Hoe kan dat alles in één Bijbel staan?

Dr. Sam Janse (o.a. bekend uit het dagblad Trouw) zal woensdag 22 februari een inleiding houden over dit thema. Hij schreef in 2006 een boek De tegenstem van Jezus over dit onderwerp. Eind vorig jaar heeft hij opnieuw een boek over geloof en geweld laten verschijnen: Is het de schuld van de Ene? In gesprek met Paul Cliteur en anderen over monotheïsme en geweld.

De thema-avond start precies om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.

De thema-avond is een initiatief van de Gemeente Groei Groepen van Delfgauw.