Winterlezingen 2016

Deze winterperiode organiseren voorgangers en theologen uit verschillende kerken in Delft en Delfgauw een serie lezingen. De lezingen gaan over uiteenlopende onderwerpen en bieden een breed publiek uit verschillende kerken de kans om kennis te maken met en mee te denken over actuele theologische thema’s. De lezingen worden gehouden op verschillende locaties.

Winterlezingen 2016 is een initiatief van: Drs. Frank Duijzer (IFES – studentenwerker Delft); Ds. Simon van der Lugt (predikant Vrijgemaakte Immanuelkerk Delft); Ds. Robert Stigter (predikant KerkDelfgauw); Ds. Hans-Jan Roosenbrand (predikant Vrijgemaakte Immanuelkerk Delft).

Lezing 1 | 11 februari 2016, 20.00 uur. Drs. Frank Duijzer – IFES-studentenwerker. Locatie: Immanuëlkerk (Schoemakerstraat 1, Delft)

Thema: Hoe je zonder verkramping missionair kunt zijn in een postchristelijke samenleving.

Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn? Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken? Missioloog Stefan Paas (VU, TU Kampen) zoekt naar nieuwe wegen om zonder verkramping missionair te zijn. Hij schreef daarover het prikkelende boek ‘Vreemdelingen en priesters’. We kijken naar wat we van Paas kunnen leren en hoe we dat door kunnen vertalen naar onze context in Delft.

Lezing 2 | 18 februari 2016, 20.00 uur. Ds. J. Roosenbrand – predikant Vrijgemaakte Immanuelkerk. Locatie: Kerkelijk Centrum Delfgauw (Zuideindseweg 7, Delfgauw)

Thema: “Drie uur biologie voor Job”. Zo typeerde Lothar Steiger in 1965 Gods antwoord aan Job.

Gods antwoorden (Job 38-41) aan Job vormen samen een van de langste gedeelten uit het Oude Testament waarin God rechtstreeks aan het woord is. Toch krijg je bij het lezen van dit gedeelte uit het boek Job zomaar het gevoel dat God Job helemaal geen recht doet en hem overdondert met geweld. Dit gevoel sluit goed aan bij het idee van veel mensen over een God die ten diepste willekeurig en gewelddadig is. Waarom zou je in zo’n God geloven? Is de God van Job wel te vertrouwen? Het boek Job is absoluut een van de hoogtepunten uit de wereldliteratuur over het probleem van het lijden. Wat kunnen we vandaag nog leren van het boek Job?

Lezing 3 | 3 maart 2016, 20.00 uur. Ds. Robert Stigter – predikant KerkDelfgauw. Locatie: Het Boek (Sandinoweg 151, Delft)

Thema: ‘Het Koninkrijk van God is nabij’. Dat is de kern van Jezus’ verkondiging. Maar wat betekent het eigenlijk? Een juist begrip helpt ons bij het christen zijn in deze tijd.

‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Zo vat het Evangelie van Marcus de boodschap van Jezus’ samen. Over de betekenis van de term ‘koninkrijk van God’ bestaan veel misverstanden. Recent onderzoek naar bronnen uit de tijd van Jezus helpt ons om een beter begrip te krijgen van wat Jezus bedoelde. We laten ons voorlichten door de anglicaanse theoloog Tom Wright. Zijn populaire boeken zijn vrij breed bekend, maar zijn wetenschappelijke bijdrage bevat een schatkamer aan vernieuwende inzichten. Hoe moeten we ons verhouden tot de wereld om ons heen? Wat is onze roeping in deze postchristelijke samenleving?

Lezing 4 | 10 maart 2016, 20.00 uur. Ds. Simon van der Lugt – predikant Vrijgemaakte Immanuelkerk. Locatie: Sociëteit Confide (Oude Delft 9, Delft).

Thema: Evangeliseren onder aanhangers van oosterse religies in Nederland, hoe doe je dat? Lessen van de evaluatie van een missionair project in het Rijnmondgebied.

In de jaren zeventig openden gereformeerde christenen een koffiebar in Rotterdam-Crooswijk om te evangeliseren. Na een aantal jaren bleek dat zij veel mogelijkheden kregen om te spreken met moslims en hindoes. In de loop van de jaren ontstonden er allerlei vormen van contact. Het bleek niet eenvoudig te doelstelling te halen om met de hindoes het gesprek over God te voeren. Waar lag dat aan? In de afgelopen jaren heeft ds Simon van der Lugt het project over de periode 1973 – 2006 onderzocht en geëvalueerd. Welke uitkomst heeft die evaluatie en welke lessen zijn eruit te leren?