Zondag 3 mei: viering 75 jaar vrijheid vanuit Kerk Delfgauw

op vrijdag, 01 mei 2020

Op zondag 3 mei om 10:00 uur vieren we met een livestream kerkdienst vanuit Kerk Delfgauw 75 jaar vrijheid. Iedereen in Delfgauw, Oude Leede, en daarbuiten is uitgenodigd om met ons mee te vieren via de livestream op kerkdelfgauw.nl/livestream

In deze kerkdienst lezen we het oerverhaal uit de Bijbel over bevrijding: de bevrijding uit Egypte van het volk Israël, die zo’n 3500 jaar geleden moet hebben plaatsgevonden. Het verhaal is beschreven in een lied. Twee gemeenteleden hebben hun eigen versie van dit lied gemaakt, die zullen we beluisteren en samen zingen. In de preek gaat het over de betekenis van vrijheid, over waarom het kwaad van het nazisme zo erg is, hoe we kunnen blijven werken aan vrijheid, en hoe we bevrijding ook nu in ons dagelijks leven kunnen zien en ervaren. Daar zullen we ook via de chatfunctie van de livestream met elkaar over delen.

We zullen bidden vanwege alle onvrijheid die er ook nu nog is in de wereld, en de onvrijheid die we nu zelf ook ervaren.

Na de kerkdienst gaan we (als het lukt) proberen om via Zoom elkaar digitaal in kleine groepjes te ontmoeten. Instructies daarover verschijnen in de livestream.

Het Bijbel Basics materiaal voor de Kinderkerk vind je hier:

Liturgie zondag 3 mei: viering 75 jaar vrijheid

Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS136:1,2,3,4 (DNP)

Bemoediging en groet

Lied PS136:5,6,7,11

Gebed PS88 (DNP) (De psalm van Auschwitz)

Zingen:

1. Ik schreeuw het uit, ik roep U, HEER.
Mijn redder, geef een levensteken.
Mijn dagen vullen zich met smeken;
stil leg ik mij ’s nachts voor U neer.
Mijn leven lang heb ik te kampen
met zware tegenslag en rampen.

Bidden:

2. Alsof mijn eind gekomen is,
zo moe ben ik, ziek van ellende.
Ik lijk voor U een onbekende,
verloren in de duisternis.
Uw woede heeft mijn ziel bedolven,
beukt op mij in als hoge golven.

Zingen:

3. Ik dacht dat ik nog vrienden had,
maar iedereen heeft mij verstoten.
Ik zit in doodsangst opgesloten;
mijn oog is dof, mijn geest is mat.
HEER, radeloos roep ik naar boven.
Een dode kan U toch niet loven?

Bidden:

4. Prijst iemand U vanuit het graf?
Spreken de doden van uw daden?
Ervaart het duister uw genade?
Wie weet daar van uw liefde af?
Maar ik roep U, HEER, elke morgen!
Waarom houdt U zich nog verborgen?

Zingen:

5. Waarom toch, HEER, verstoot U mij?
Waarom wilt U niets van me weten,
lijkt U mijn ziel te zijn vergeten?
Ik ben verzwakt, de dood nabij.
U stelt mij sinds mijn kinderjaren
voortdurend bloot aan doodsgevaren.

Bidden:

6. Ik krimp onder uw toorn ineen.
Wanhopig dreig ik weg te zinken.
Uw onheil laat mij haast verdrinken,
sluit zich als water om mij heen.
U bant de vrienden uit mijn leven.
Ik ben door duisternis omgeven.

Bijbelwoorden Galaten 4/5

Loflied OP832 Jezus overwinnaar (video jeugdband King’s Youth)

Kindermoment

Kinderlied Wat was dat? OPKids 88

Gebed

Lezing Exodus 15:1-21 (Lector)

Lied Exodus 15 (gecomponeerd door gemeentelid Lars)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied Exodus 15 (gecomponeerd door gemeentelid Emma )

Gebed

Lied LD654 Zing nu de Heer, stem allen in

Zegen

Lied LD708:1,6 Wilhelmus

Orgelspel Fantasie alla marcia over het Wilhelmus met de bede uit Psalm 134

Collecte

RobertZondag 3 mei: viering 75 jaar vrijheid vanuit Kerk Delfgauw