Online 40 dagen collecte is een groot succes

op donderdag, 30 april 2020

Tijdens de veertig dagen voor Pasen collecteerden PKN kerken in de regio Pijnacker en Delfgauw voor verschillende van onze projecten. Ondanks het Coronavirus, waardoor er geen mensen meer bij de diensten aanwezig mochten zijn, haalden de kerken samen maar liefst € 12.000,– op. Afgelopen woensdag reikte Lennart de Prieëlle, voorzitter het college van diakenen, een symbolische cheque met dit mooie bedrag uit aan onze regiodirecteur Bert van de Haar.

De Coronacrisis blijft een bijzondere periode, waarbij mensen met mooie oplossingen komen. Het is traditie dat kerken tijdens de veertigdagen tijd voor een goed doel collecteren en dit keer hadden wij de eer. Iedere zondag zou er een presentatie zijn over verschillende onderdelen van ons werk zoals: het buurtwerk, de nachtopvang, mensenhandel, de dagopvang et cetera. Maar nu er vanwege het verspreidingsgevaar geen mensen meer  bij de diensten mochten zijn, dreigden ook de collectes in het water te vallen.

Oplossing
De betrokken PKN kerken de Acker, Dorpskerk, Ontmoetingskerk en het Kerkelijk Centrum Delfgauw vonden ieder een eigen manier om de collectethema’s toch onder de aandacht van hun gemeenteleden te brengen. Ingezet zijn onder andere: de site van PKN Pijnacker Delfgauw, mededelingen tijdens de diensten die worden beluisterd en bekeken en mail contacten met gemeenteleden. Gemeenteleden werden opgeroepen om online te collecteren en hun bijdrage aan het project te storten. Dankzij deze inspanningen is er een mooi bedrag opgehaald dat ten goede komt aan het werk van het Leger des Heils.

Tijdens de uitreiking waren de leden van de diaconie aanwezig namens de verschillende kerken en heette Carla Schoonenberg, dominee Ontmoetingskerk ons van harte welkom. Dit moment is gefilmd zodat de gemeenteleden de overhandiging terug kunnen kijken met daarin ook een kort interview over ons werk. “We zijn ontzettend dankbaar voor deze prachtige opbrengst,” zegt Bert van de Haar, Regiodirecteur van Leger des Heils Noordwest, “het is fijn dat de kerken achter ons werk staan, dat bemoedigt onze collega’s en onze deelnemers.”

Tamara van der Spek
Communicatieadviseur Leger des Heils

Evert NieuwkoopOnline 40 dagen collecte is een groot succes