Kerkdiensten

Iedere zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst in het Kerkelijk Centrum Delfgauw. Op de eerste zondag van de maand is er in 1 van de wijkgemeenten een jeugddienst/plusdienst om 19.00 uur. Ongeveer 1x per kwartaal is er op zondagavond om 19.00 uur een Praiseavond in het Kerkelijk Centrum.

Ga naar het Preekrooster voor een overzicht van kerkdiensten in Delfgauw, of naar het overzicht van alle kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Een kerkdienst terugluisteren? Dat kan via kerkomroep.kerkdelfgauw.nl, waarbij in de meeste gevallen ook kan worden meegekeken met de bijbehorende beamerpresentatie.

Wat is een kerkdienst

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst van de kerk. Iedereen is welkom. In de bijeenkomst gaan we op zoek naar God. We zingen voor Hem. We bidden tot Hem. We zoeken naar hoe Hij richting wil geven in ons leven.

Bij binnenkomst in de kerkzaal wordt u welkom geheten. Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u kunt gewoon ergens aanschuiven. Om ongeveer 10:00 uur komen de dominee en kerkenraadsleden (leden van het kerkbestuur) binnen. Een van hen heet u welkom en doet kort een paar mededelingen. Dan begint de kerkdienst echt. In elke kerk ziet de kerkdienst er weer net iets anders uit. Bij ons gaat het ongeveer zo:

We gaan staan en beginnen met een lied. Vaak is het een psalm, dat is een lied dat in de Bijbel staat. Deze liederen worden al 3000 jaar door Joden en christenen gezongen. Daarna komt de dominee naar voren. Hij of zij spreekt een bemoediging en groet namens God uit. Vervolgens gaan we zitten en zingen we weer een lied.
In het vervolg van de dienst wordt er gezongen en gebeden. Er zijn liederen in verschillende stijlen, klassiek en modern en met verschillende instrumentale begeleiding, bijvoorbeeld orgel en band. Als je de liederen niet kent, luister dan gewoon mee.
De kinderen hebben een bijzondere plek in de kerkdienst. Bij het kindermoment komen ze naar voren. We zingen een kinderlied met hen. Daarna mogen ze, ingedeeld in leeftijdsgroepen, naar de kinderkerk. Dat is een speciale klas waar verteld, geknutseld en gezongen wordt op hun niveau. Ze komen bijna aan het eind van de kerkdienst weer terug in de kerkzaal. Ook de tieners gaan naar hun eigen ruimte, de tienerkerk. Daar gaan zij op hun eigen manier bezig met een verhaal of thema uit de Bijbel. Zij blijven daar tot en met het einde van de kerkdienst.

Als de kinderen weg zijn, gaan we lezen uit de Bijbel. Dit is het belangrijkste geloofsboek van christenen. Eigenlijk is het een verzameling van afzonderlijke boeken. Het eerste deel van de verzameling heet Oude Testament en vind zijn oorsprong in het Joodse geloof. Het tweede deel is het Nieuwe Testament, met daarin verhalen over Jezus en de begintijd van de kerk. Vaak wordt uit beide delen een stuk gelezen, afgewisseld met liederen.

Daarna komt de preek. Dit is een betoog of verhaal van de dominee. Meestal duurt het tussen de 12 en 20 minuten.

Na de preek speelt het orgel, zodat iedereen gelegenheid heeft om over de preek na te denken. Daarna zingen we een lied.

Vervolgens wordt er gedankt en gebeden. Allerlei dingen uit ons leven, uit de kerk en uit de wereld leggen we voor aan God. Hierna wordt er gecollecteerd. Er komen zwarte zakjes langs. De opbrengst gaat naar een goed doel en naar de kerk.

We staan op voor het laatste lied. Daarna spreekt de dominee een zegen uit. De dominee geeft een hand aan iemand van de kerkenraad, waarna ze de kerkzaal verlaten. Dan is er voor iedereen gelegenheid om de dominee een hand te geven en bijvoorbeeld kort feedback te geven over wat je van de dienst vond.

Als afsluiter van de kerkdienst is er koffie/thee/limonade. Ook erg belangrijk om elkaar zo te ontmoeten. Ben je te gast? We doen ons best je aan te spreken (als je dat fijn vindt) en hopen dat je je hebt thuis gevoeld!