Alle-leeftijden-kerkdienst zondag 30 januari

Zondag 30 januari is er een Alle-leeftijden-kerkdienst. Voorganger is ds. Marco Visser, emeritus predikant en voor het laatst werkzaam bij de Vierhovenkerk in Delft. Sinds mei 2020 woont hij in Delfgauw, en sinds een aantal weken is hij ook lid van Kerk Delfgauw. We volgen het schema van BijbelBasics, daarom is de tekst bij de dienst Genesis 11:1-9, het verhaal over de toren van Babel.

Je bent van harte welkom om de kerkdiensten van Kerk Delfgauw mee te vieren! Maximaal 90 mensen kunnen de kerkdienst bezoeken. Inschrijven is nodig en kan via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven. Kort voor de dienst laat gastvrouw Jolanda van Wijk in de Kerk Delfgauw app weten hoeveel plekken er nog vrij zijn en kun je je met een reactie inschrijven. Lukt het niet om digitaal in te schrijven? Bel of app gastvrouw Jolanda via 06-39120139. Je kunt de dienst ook meevieren via www.kerkdelfgauw.nl/livestream

Samenzang is weer mogelijk. Omdat er wordt gevraagd om ingetogen zingen, kiezen we weer voor de afwisseling van samenzang, wisselzang en luisterlied.

Het is een Alle-leeftijden-kerkdienst, dus de kinderen en tieners doen mee in de kerkzaal. Voor kinderen tot 4 jaar is er peuterkerk.

  • Houd anderhalvemeter afstand tot opzichte van mensen vanaf 18 jaar uit een ander huishouden.
  • We vragen om bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje op te doen.
  • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  • Thuisblijven en testen bij klachten;
  • Wij zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Orde van dienst

Welkom 

Lied Psalm 117:1 DNP

Bemoediging en groet

Inleiding thema

Lied PS117d (Taize) in meerdere talen

Gebed

Loflied HH 399: 1, 2,3 Samen in de Naam van Jezus

Gebed

Preek en lied 991 & lied 885

Meditatieve muziek

Lied HH334: 1,2,3 God keert alles om

 

Gebed

Collecte 

Slotlied Liedboek 969: 1,2,3,4  In Christus is noch west nog oost

Zegen