Kerkdienst over Galaten 1

op 23-01-2022

Zondag 23 januari is de eerste kerkdienst in een serie waarin we de Brief aan de Galaten gaan lezen. Deze zondag lezen we hoofdstuk 1 en verdiepen we ons in de schrijver (Paulus) en de eerste lezers (de Galaten). Tot Pasen lezen we deze hele brief door.

Vanaf deze zondag kunnen er maximaal 50 mensen de kerkdienst bezoeken. Inschrijven is nodig en kan via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven. Kort voor de dienst laat gastvrouw Jolanda van Wijk in de Kerk Delfgauw app weten hoeveel plekken er nog vrij zijn en kun je je met een reactie inschrijven. Lukt het niet om digitaal in te schrijven? Bel of app gastvrouw Jolanda via 06-39120139. Uiteraard kun je de dienst ook blijven meevieren via www.kerkdelfgauw.nl/livestream

Samenzang is weer mogelijk. Omdat er wordt gevraagd om ingetogen zingen, kiezen we weer voor de afwisseling van samenzang, wisselzang en luisterlied. Thuis kun je uiteraard alles meezingen.

Er is de hele dienst peuterkerk, kinderkerk en tienerkerk. Ook als je zelf niet naar de kerk komt, kun je je kinderen naar de kerk brengen en na afloop van de kerkdienst weer ophalen.

Overige coronamaatregelen kun je vinden via www.kerkdelfgauw.nl/welkom.

 

Liturgie zondag 23 januari

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Kaars

Lied HH16 Als een hert dat verlangt naar water [psalm 42] (samenzang, 1x)

Bemoediging en groet

Lied PS42:1,3 [Oude berijming] (1 mannen, 3 vrouwen)

Gebed

Loflied HH352 Jezus’ liefde voor mij (samenzang)

 

Introductie

Gebed

Lezing Galaten 1 (NBV21)

Preek

Lied PS105:1,2,3 (DNP) (samen, vrouwen, mannen)

Preek

Meditatieve muziek

Lied HH509:1 Met Christus ben ik gekruisigd (2x voorzang, 2x samenzang)

 

Gebed

Collecte

Lied LD425 Vervuld van uw zegen (samenzang)

Zegen

 

 

RobertKerkdienst over Galaten 1