Doopdienst 18 april

op 18-04-2021

Zondag 18 april is er een doopdienst. De Heilige Doop wordt verleent aan Milou, dochter van Bert en Noortje; en aan Marin, dochter van Danny en Janita.

We lezen verder uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 21:1-14. Over een bijzonder ontbijt aan het strand.

De weersverwachting voor zondag 18 april is positief. De kinderkerk vindt daarom plaats in diverse speeltuintjes in Delfgauw:
Parels (groep 1,2 en 3 van de basisschool) komen bij elkaar aan de Renovalaan, bij de ‘piratenboot’ speeltuin.
Sterren (groep 4, 5 en 6) komen bij elkaar in de speeltuin aan het Saaymans Vaderplein.
Talenten (groep 7 en 8) komen bij elkaar in de ‘kabelbaan’ speeltuin aan de Padmoes.
De kinderen uit de kinderkerk kunnen vanaf 9:40 uur in de betreffende speeltuin gebracht, en direct na de kerkdienst worden opgehaald.

De peuterkerk (kinderen 0 tot 4 jaar) is in Kerk Delfgauw. Ga je zelf de kerkdienst thuis meekijken? Breng je kind dan via de nootuitgang van de peuterkerk aan de Schimmelpenninck van der Oyenweg. Ga je de kerkdienst wel bezoeken: dan kun je je kind binnendoor brengen.

De tienerkerk is buiten. Kom uiterlijk 9:55 uur naar het pleintje voor de kerk. Neem een fiets mee en doe sportieve schoenen aan.

 

Liturgie doopdienst zondag 18 april 2020

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied HH512 Wij zegenen jou

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied You are so beautiful

 

BEDIENING VAN DE DOOP

Onderwijzing HH502 Dooplied

Persoonlijke woorden van motivatie van de doopouders

Geloofsbelijdenis

Water in doopvont

Doopgebed

Geloften&instemming

Doop&zegen

 

Verwelkoming door de gemeente

Gemeente, deze kinderen en hun ouders zijn aan de gemeente toevertrouwd.

Bent u bereid Milou en Marin als dooplid te aanvaarden,

om met hen en hun ouders in geloof de weg te gaan van het evangelie?

Wat is daarop uw antwoord?

Ja, van harte.

 

Doopkaarsen & KinderBijbel

Zegenlied: HH61:1 De Here zegent jou (2x)

 

Gebed

Lezing Johannes 21:1-14

Lied PS127:1,2 (DNP) Wanneer de Heer het huis niet bouwt

Preek

Lied From this moment on (Young Continentals)

 

Gebed

Collecte

Lied LD654 Zing nu de Heer, stem allen in

Zegen

 

 

RobertDoopdienst 18 april