Doopdienst 3 november

op 3-11-2019

In de kerkdienst van 3 november worden twee kinderen gedoopt: Kaj en Lotte. In de preek gaat het over de grootste influencer aller tijden: Abraham. En over hoe wij en kinderen als Kaj en Lotte onderdeel worden van zijn familie, verhaal en missie.

Er is deze zondag geen tienerkerk, dus eindigt de preek met een preekchallenge.


Liturgie doopdienst 3 november 2019, Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied HH512 Wij zegenen jou

Bemoediging en groet

Loflied PS105:1,2,3,13 (DNP)

Gebed

 

BEDIENING VAN DE DOOP

Onderwijzing HH502 Dooplied

Persoonlijke woorden van motivatie van de doopouders:

Gesproken motivatie 

Lied HH460 Ik zal er zijn

 

Belijdenis LD340b  

Water in doopvont

 Doopgebed

Geloften&instemming

Doop

Verwelkoming door de gemeente 

Doopkaarsen & KinderBijbel

Zegenlied: HH61:1 De Here zegent jou (2x)

 

Gebed

Lezing Genesis 12:1-8 (NBV)

Lied LD802:1,2,3 Door de Wereld gaat een woord (melodie Hatikvah)

Lezing Lucas 19:1-10 (BGT)

Lied LD802:4,5,6

Preek

Lied LD266 Die ons schiep

 

Gebed

Collecte

Lied HH473 Gebed om zegen

Zegen

 

RobertDoopdienst 3 november