Eeuwigheidszondag

Zondag 20 november is het eeuwigheidszondag. Op deze zondag staan we stil bij de mensen die we missen. We noemen de namen van gemeenteleden die afgelopen kerkelijk jaar (van Advent tot Eeuwigheidszondag) overleden zijn. Bij het noemen van de namen zal de ouderling van dienst een kaarsje opsteken aan de paaskaars.

Na de zegen is er tot 15:00 uur gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken. Er staan mensen voor u klaar om met u in gesprek te gaan, mocht u dat willen. Er is muziek en een mooie beamerpresentatie.

Wie dat wil kan ook een foto met kaarsje delen in de Kerk Delfgauw app, in de speciaal hiervoor aangemaakte eeuwigheidszondag groep. Bij de foto kun je laten weten voor wie jij een kaarsje aansteekt. Uiteraard kun je ook een naam noemen zonder foto.

Liturgie Eeuwigheidszondag 20 nov 2022

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS23b:1,2,3

Bemoediging en groet

Gebed

Lied Mensen die we missen (Sela)

Kindermoment

Kinderlied HH430 Je hoeft niet bang te zijn

 

Gebed

Lezing Openbaring 7:9-17 (NVB21)

Lied LD726:1,3,5 Hoor, een heilig koor van stemmen

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH120 De zaligheid is van God

Gebed

Collecte kinderen en tieners komen terug (peuterkerk niet)

DIENST VAN DE GEDACHTENIS

Lied LD247:1,2,3 Blijf mij nabij

Inleiding        

Noemen van namen

Lied LD247:4,5 Blijf mij nabij

Zegen

Persoonlijke gedachtenis LD598 NL Als alles duister is