Gesprek nieuw pastoraal beleid

Naar aanleiding van het beleidsplan heeft het pastoraal team een document opgesteld over Hoe werkt pastoraat in Kerk Delfgauw. Hieronder volgt een korte samenvatting.

Op het gebied van pastoraat zitten we als kerk (in de breedte) in een transitie. Van een verzorgingskerk waar de basis van het pastoraat is dat allerlei mensen worden bezocht door de pastorale zorgverleners (ouderlingen, dominee, pastoraalwerkers en pastoraal bezoekers) ontwikkelt de kerk zich naar een participatiekerk, waar iedereen meedoet in het pastoraat en waar de onderlinge zorg voor elkaar de basis vormt, en bovenop die basis nog een structuur staat met pastoralezorgverleners.

Omzien naar elkaar vindt in eerste instantie plaats in individuele contacten tussen gemeenteleden, en in de vele groepen die de wijkgemeente rijk is. Het pastoraat in groepsverband vindt plaats in groepen zoals de GemeenteGroeiGroepen, 20/30 kring, Lomedim, Handige Handen, jeugdgroepen en koffieochtenden. Groot belang wordt dus gehecht aan het deelnemen aan de diverse groepen binnen de kerk om het pastoraat goed te laten werken. Daarnaast verwachten we van gemeenteleden dat ze het zelf aan (leden van) het pastorale team doorgeven als bezoek van iemand van het pastorale team gewenst is.

Het pastorale team bestaat uit de pastorale ouderlingen, pastorale werkers en de predikant. Het pastoraal team is verantwoordelijk voor de coördinatie en het totaaloverzicht van de pastorale zorg voor de gemeente. De leden van het team bezoeken of organiseren bezoek voor: nieuw ingekomen, nabestaanden, huwelijksjubilea, mensen in crisis, gemeenteleden die aangeven behoefte te hebben aan een gesprek.

Binnen het pastorale team heeft de predikant specifieke taken. De belangrijkste zijn: crisispastoraat, pastoraat rond en na uitvaarten, het bezoeken van senioren die niet meer in staat zijn naar de kerk te komen, koffieochtend pastoraat.

In deze pastorale piramide wordt er meer dan vroeger iets verwacht van gemeenteleden. En worden er andere dingen dan vroeger verwacht van de ouderlingen en predikant.

De volledige beschrijving van ‘hoe werkt pastoraat in Kerk Delfgauw’ is zondag 24 september en 1 oktober op papier te verkrijgen na de kerkdienst. Na de dienst van 1 oktober bent u van harte uitgenodigd voor een presentatie door en gesprek met het pastoraal team over wat deze manier van pastoraat voor u betekent.