Kerkdienst 19 augustus

Deze zondag komen we Bijbelverzen tegen die je liever niet leest:

18Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer

20Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer.

22Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles.

Dat is toch niet meer van deze tijd? Dit past toch niet bij de mooie dingen die we tot nu toe in de brief aan de Kolossenzen hebben gelezen? Wat moeten we hiermee? Daar gaat het over in de preek.

We vieren deze zondag ook de Maaltijd van de Heer, het Avondmaal.Liturgie zondag 19 augustus 2018, voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS146:1,2,3 (DNP)

Bemoediging en groet

Lied PS146:4,5 (DNP)

Gebed

Loflied HH116 Alles draait om Hem

Kindermoment

Kinderlied HH360 Onder boven voor en achter

Gebed

Lezing Kolossenzen 3:12-4:6 (NBV)

Lied HH47 Familie (=Psalm 133)

Preek

Lied LD704 Dank, dank nu allen God

Collecte (3x)

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel, vormen van kring/tafel

Voorbeden

Tafelgebed

Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Tijdens de beker: Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

Dankzegging

Lied HH728 Jezus leeft in eeuwigheid

Zegen
Psalm 146, De Nieuwe Psalmberijming:

1. Halleluja! Heel mijn leven zal ik zingen voor de HEER. Hem wil ik mijn liefde geven, telkens weer en telkens meer! Zingen wil ik dag aan dag en Hem prijzen vol ontzag. 4. Hij, de HEER, laat boeien breken geeft aan blinden levenslicht, helpt wie bijna was bezweken, houdt van wie op Hem zich richt. Hulpelozen staat Hij bij, slechte mensen oordeelt Hij.
2. Macht van mensen heeft geen waarde: zoek daar niet naar zekerheid! Zelfs de sterkste is maar aarde, krijgt maar weinig levenstijd. Als zijn adem stokt, gaan ook al zijn plannen op in rook. 5. Tot het einde van de tijden heerst de HEER met overmacht. Sions God blijft alles leiden; Hij regeert in elk geslacht. Eeuwig zing ik tot zijn eer: Halleluja, loof de HEER!
3. Vol geluk mag ieder leven die de HEER als helper heeft. Hij heeft ons zijn woord gegeven en Hij maakte al wat leeft. Wie berooid is of geknecht geeft Hij brood en doet Hij recht.