Kerkdienst 12 augustus

Komende zondag gaat het over hemelse kleding. We lezen opnieuw uit de brief aan de Kolossenzen.Liturgie zondag 12 augustus 2018, Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied LD276:1,2 Zomaar een dak

Bemoediging en groet

Lied LD276:3

Gebed

Bijbelwoorden Kolossenzen 1:12-23 (BGT)

Loflied HH116 Alles draait om Hem

Loflied PS148 (DNP)

Kindermoment (dominee Robert)

Kinderlied HH389 Ben je groot of ben je klein

 

Gebed

Lezing Kolossenzen 2:16-3:11 (NBV)

Lied PS110:1,2 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH380 Jezus vol liefde

 

Gebed

Collecte

Lied LD415 Zegen ons, algoede

Zegen

 

Psalm 148 (De Nieuwe Psalmberijming) 1. Zing halleluja, prijs de HEER. Hemelbewoners, geef Hem eer. Zing, engelen, aan één stuk door; herauten, voeg je bij dat koor. Laat ook de wolkenlucht Hem loven, met heel de sterrenpracht daarboven. Hef, zon en maan, een loflied aan, want jullie zijn door Hem ontstaan.   2. Zing, aardbewoners, allen mee. Prijs Hem wat leeft diep in de zee. Bliksem en regen, prijs de HEER, en felle sneeuwstorm, geef hem eer. Laat elke heuveltop Hem prijzen, het bladerdak Hem eer bewijzen. Roep, alle dieren, samen luid uitbundig halleluja uit.   3. Zing, leiders, voor de HEER en prijs Hem, koningen, in je paleis. Al ben je jong of hoogbejaard, bezing zijn naam, Hij is het waard: Hij is de schepper van het leven. Hoewel Hij groot is en verheven, is Hij voor Israël dichtbij. Zing halleluja en wees blij.   Psalm 110 (De Nieuwe Psalmberijming) 1. De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken: ‘Neem hier uw plaats in, aan mijn rechterhand! Regeer tot Ik uw vijand heb gebroken. Uw majesteit bedwingt de tegenstand.’   2. U krijgt bevoegdheid van de HEER om krachtig te heersen over wie u ooit weerstaat. Gewillig is uw volk. Wat is het prachtig: het schittert als de dauw bij dageraad.