Kerkdienst 2 december: 1e Advent

op 2-12-2018

Zondag 2 december is het 1e Advent. We bereiden ons voor op de komst van de Heer (het woord ‘advent’ is afkomstig van het Latijnse woord adventus, komst). We volgen de tekst die de kinderkerk methode ‘Bijbelbasics’ ons aanreikt: Micha 5:1-4. God vertelt dat er een bijzondere leider geboren zal worden in de plaats Bethlehem. Waarom moest Hij daar vandaan komen? En wat zegt Micha over deze leider? En wat betekent dat voor ons?

De tieners blijven deze zondag in de kerk. De preek wordt afgesloten met een praktische uitdaging, omdat de jongeren van iBible hebben aangegeven dat dat hen helpt om betrokken te zijn bij de preek. Die uitdaging wordt dan bij de tienerkerk van 9 december afgesloten.

 

Liturgie zondag 2 december, 1e Advent 2018

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Aansteken adventskaarsen 1e adventskaars

Lied LD444 Nu daagt het in het oosten

Bemoediging en groet

Lied LD473 Er is een roos ontloken

Gebed

Bijbelwoorden Matteüs 2:4-6 (BGT)

Loflied LD433 Kom tot ons, de wereld wacht

Loflied HH140 In het licht

Kindermoment

Kinderlied Projectlied:1

 

Gebed

Lezing Micha 5:1-4a (tot: en hij brengt vrede) (NBV)

Lied PS24 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied Magnificat (Sela)

 

Gebed

Collecte

Lied HH145 O kom, o kom, Immanuël

Zegen

 

Psalm 24 (De Nieuwe Psalmberijming)

1. De hele wereld om ons heen
is van de HEER, van Hem alleen,
met alle wezens die er leven.
Het vasteland blijft stevig staan,
verrezen uit de oceaan.

De HEER heeft het zijn plaats gegeven.

4. Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak jullie doorgang wijd en hoog:
de grote koning komt naar binnen.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER, de held die in de strijd
met overmacht zal overwinnen.

 

2. Wie mag de tempel binnengaan?
Wie kan er op Gods hoogte staan?
Wie zal Hem op zijn berg vereren?
De mens die schone handen houdt,
niet op bedrog of list vertrouwt
en nooit een valse eed zal zweren.
5. Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak jullie doorgang wijd en hoog,
geef ruimte aan de grote koning.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER die hemellegers leidt.
Hij komt vol glorie naar zijn woning.
3. Aan hen die eerlijk zijn en echt
doet God, hun redder, altijd recht;
zijn zegen zullen ze ontvangen.
Zij zijn het volk dat Hem verwacht,
zij vormen Jakobs nageslacht,
de mensen die naar Hem verlangen.
 

 

 

RobertKerkdienst 2 december: 1e Advent