Kerkdienst 2 juli: druk, druk, druk

op 2-07-2017

Zo net voor de vakantie lezen we een Bijbeltekst die ons stil zet: Matteüs 10:34-42. Hoe kan het dat wij altijd zo druk zijn? En waar gaat het nou echt om in ons leven? Een kerkdienst voor iedereen die wil ontstressen, maar bereid je ook voor op ongemakkelijke antwoorden.

In deze dienst maken de kinderen van groep 8 de overstap van de kinderkerk naar de tienerkerk.

Welkom

Lied HH47 (= nieuwe versie psalm 133): Familie

Bemoediging en groet

Lied PS62:1,5

Gebed

Lied HH626 Aan uw voeten Heer

Kinder/overstapmoment

Kinderlied HH621 Van A tot Z

 

Gebed

Lied LD313:1 Een rijke schat van wijsheid

Lezing Matteüs 10;34-42 (NBV)

Lied LD313:2

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH729 Mijn hart wacht stil op U, o Heer

 

Gebed

Collecte

Lied HH404 Waar God de Heer zijn schreden zet

Zegen

RobertKerkdienst 2 juli: druk, druk, druk