Kerkdienst 20 januari in Vredeskerk

Zondag 20 januari is er een oecumenische viering in de Vredeskerk, Nassaulaan 1 in Delft. Voorganger is ds. D. Knibbe uit Delft. Er is dus geen dienst in Kerk Delfgauw, want we verplaatsen onze eredienst naar de Vredeskerk. Met het houden van deze oecumenische viering spannen we ons in om de eenheid te bewaren die de Geest ons geeft (Efeziërs 4 vers 3). In dit geval vieren we die eenheid met onze broers en zussen uit de katholieke Vredeskerk en de protestantse wijkgemeente Immanuëlparochie. Als leden van verschillende geloofsgemeenten bidden we om die eenheid. Het thema is : “Recht voor ogen” Dit jaar is de tekst gekozen door de kerken van Indonesië:  “Zoek het recht en niets dan het recht”. Deze Bijbelse oproep is dringend in alle situaties waarin verdeeldheid en conflict opnieuw de kop opsteken. Samen bidden geeft ons kracht om deel te nemen aan de grotere strijd voor gerechtigheid.