Kerkdienst 1 september

In deze kerkdienst vieren we de Maaltijd van de Heer, het Heilig Avondmaal. We lezen net als bij de kinderkerk het verhaal van een vader met twee zonen. Het is een dramatisch verhaal vol schaamte, schuld, liefde, vergeving en feest. Wat is onze plek in dit verhaal?

Liturgie zondag 1 september 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied PS 34:1,2 (DNP)

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied LD704 Dank, dank nu allen God

Kindermoment

Kinderlied HH705 Kinderen van de Vader

Lezing Lucas 15:11-32 (NBV)

Acclamatie LD399a

Preek

Lied PS130 (DNP)

Preek

Lied HH429 Kom tot de Vader

Preek

Lied HH386 Wil je opstaan en Mij volgen

Collecte (3x)

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel, vormen van kring/tafel

Voorbeden

Tafelgebed

Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Tijdens de beker: Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

Dankzegging

Lied HH627:1,2 Abba Vader

Zegen