Kerkdienst aanstaande zondag 10:00 uur

op 4-12-2022

Zondag 4 december is het Tweede Advent en lezen we over Maria in Lucas 1, over de aankondiging van de Heer en de Lofzang van Maria. De preek gaat over Maria als icoon van genade en moeder van alle gelovigen. Maar misschien nog wel belangrijker dan de preek is in deze dienst het lezen van het verhaal en het zingen van Maria’s lied, het magnificat (maak groot de Heer).

 

Liturgie 2e Advent zondag 4 december

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Adventskaarsen

Lied LD473:1,2 Er is een roos ontloken

Bemoediging en groet

Lied LD473:3

Gebed

Loflied HH153 Verwachten

Kindermoment

Kinderlied Laat het kerst zijn

 

Gebed

Lezing Lucas 1:26-38 (NBV21)

Lied PS98 (DNP)

Lezing Lucas 1:39-56 (NBV21)

Lied LD157a Magnificat / Lofzang van Maria

Preek

Meditatief orgelspel

Lied Magnificat / Lofzang van Maria (Sela)

 

Gebed

Collecte

Lied LD444 Nu daagt het in het oosten

Zegen

RobertKerkdienst aanstaande zondag 10:00 uur