alle-leeftijden-kerkdienst 22 januari 10:00 uur

Zondag 22 januari is er een alle-leeftijden-kerkdienst. We lezen Matteüs 4:12-22, over Jezus die vissers van mensen zoekt en vindt. Hoe doe je dat eigenlijk, een visser van mensen zijn?

Tijdens een alle-leeftijden-kerkdienst is er geen tienerkerk en kinderkerk, wel peuterkerk.

Liturgie alle-leeftijd-kerkdienst zondag 22 januari

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS65:1,2 (DNP)

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied HH124 Donker de nacht

Loflied HH705 Kinderen van de Vader

 

Gebed

Lied Simon en Andreas waren vissers op het meer (Oké4kids)

Lezing Matteüs 4:12-22 (BGT)

Lied LD531:1,3 Jezus die langs het water liep

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH352 Jezus liefde voor mij

Gebed

Collecte

Lied LD975 Jezus roept hier mensen samen

Zegen