Kerkdienst aanstaande zondag 10.00 uur

op 8-01-2023

Liturgie Delfgauw
8 januari 2023 (ook via livestream en kerkomroep)
voorganger: ds. B. Lamain, Den Hoorn

Orde van dienst

Welkom door de diaken van dienst
Lied: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 (Liedboek versie)
Bemoediging en groet
Gebed
Bijbelwoorden: 10 geboden, samenvatting van de wet en/of Evangelie.
Loflied: Hemelhoog 617a: 1, 2, 3 Tienduizend redenen
Loflied: Hemelhoog 679: 1, 3 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
Kindermoment
Kinderlied Jezus is…
Kinderen gaan naar de kinderkerk, tieners (12-16 jaar) gaan naar de X r -kerk
Gebed
Lezingen: Jesaja 30: 15-18 en Jesaja 52: 7-10
Lied: Psalm 27: 7 (Liedboek versie)
Lezing: Lukas 2: 22-40
Lied: NLB 159a: 1, 2, Nu is het woord gezegd
Preek
Meditatief orgelspel
Lied:
NLB 826: 1, 2, 3 O Christus, woord der eeuwigheid
Gebed
Collecte
Slotlied: NLB 512: 1, 2, 3, 5 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Zegen

edwardKerkdienst aanstaande zondag 10.00 uur