Kerkdienst 29 oktober

Deze zondag gaat het over een spannend onderwerp: hemel en hel. Vroeger was het in de kerk heel duidelijk: als je gelooft mag je naar de hemel, wie niet gelooft gaat naar de hel. Maar we kennen allemaal wel mensen die niet geloven. Bovendien klinkt het ook niet zo eerlijk: ook buiten de kerk zijn veel mensen die goed proberen te leven. En hoe Bijbels is het klassieke beeld van hemel en hel eigenlijk? Is het doel van geloven wel om naar de hemel te gaan? Kortom: een kerkdienst die je niet wilt missen! En na de dienst is er ook gelegenheid om de preek na te bespreken met dominee Robert in de kerkzaal.

Welkom

Lied PS98:1,2

Bemoediging en groet

Lied PS98:3,4

Gebed

Loflied HH210 Zo lief had God de Vader ons

Loflied HH169 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Kindermoment

Bijbelwoorden Marcus 9:33-36, 10:13-16

Kinderlied HH506 Laat de kinderen tot mij komen

Gebed

Lezing Johannes 3:14-21 (NBV)

Lied LD755 Toch overwint eens de genade

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH347a Jezus alleen

Gebed

Collecte

Lied LD654 Zingt nu de Heer, stemt allen in (lied van Luther)

Zegen

Nabespreking