Kerkdienst zondag 12 mei

op 12-05-2019

Zondag 12 mei lezen we Efeziers 4:17 tot en met 5:2. In dit stuk lijkt Paulus ons allerlei regels op te leggen. Gaat geloven nu om het volgen van de juiste regels? Of om het goede doen doordat je hart veranderd is zodat je je gevoel kunt volgen? Paulus wijst ons een andere weg: trek nieuwe kleren aan. Word de nieuwe mensen die je door Jezus kunt worden. Hoe dat werkt, daar gaat het over in de preek. Daarna vieren we de Maaltijd van de Heer.

 

Liturgie zondag 12 mei 2018

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied PS8:1,2,3 (DNP)

Bemoediging en groet

Lied PS8:4,5,6 (DNP)

Gebed

Loflied HH116 Alles draait om Hem

Kindermoment

Kinderlied HH37 Uw Woord

 

Gebed

Lezing Efeziërs 4:17-5:2 (NBV)

Lied LD833 Neem mij aan zoals ik ben

Preek

Meditatieve muziek (piano)

Lied HH352 Jezus’ liefde voor mij

 

Collecte (3x)

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel, vormen van kring/tafel

Voorbeden

Tafelgebed

Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Tijdens de beker: Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

 

Dankzegging

Lied HH336 Groot is Uw trouw

Zegen

 

Psalm 8

 1. HEER, onze Heer, uw naam is hoog verheven.
  Hoe indrukwekkend schiep U al het leven!
  U maakt uw luister wereldwijd bekend.
  De hemel laat ons weten wie U bent.
 2. De eerste woordjes die een kind kan uiten,
  gebruikt U om uw vijanden te stuiten.
  De kleuter is, wanneer hij met U praat,
  een wapen dat de tegenstand verslaat.
 3. Als ik de maan en sterren zie daarboven,
  kan ik het wonder bijna niet geloven
  dat U aan kleine stervelingen denkt.
  Hoe kan het dat U aandacht aan hen schenkt?
 4. U schiep de mensen haast als hemelingen,
  met eer en luister wilt U hen omringen.
  U geeft uw scheppingswerk in hun beheer;
  uw hand legt alles aan hun voeten neer.
 5. De mens heerst over vee en wilde dieren
  en over wat zijn weg zoekt in rivieren.
  Ja, over wat er diep in zeeën leeft
  en wat er hoog boven de aarde zweeft.
 6. HEER, onze Heer, uw naam is hoog verheven.
  Hoe indrukwekkend schiep U al het leven!
  U maakt uw luister wereldwijd bekend.
  De schepping laat ons weten wie U bent.

 

 

RobertKerkdienst zondag 12 mei