Kerkdienst zondag 13 oktober

op 13-10-2019

In de kerkdienst van zondag 13 oktober lezen we Lucas 17:11-19. Jezus komt tien mensen met huidvraat tegen. Zo’n besmettelijke huidziekte. Jakkes. Bij uit de buurt blijven. Jezus kennende geeft Hij ze een knuffel en is de ziekte weg. Maar Hij zegt: ga maar voor een second opinion naar de priester… Hoe dit afloopt en wat het voor ons betekent, daarover gaat het in de preek. Bovendien horen we een getuigenis van een gemeentelid die de Muskathon heeft gelopen voor christenen in Noord-Korea.


Liturgie zondag 13 oktober 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied PS113:1,2 (DNP)

Bemoediging en groet

Lied PS113:3 (DNP)

Gebed

Bijbelwoorden Galaten 3:10-14 & 26-29 (BGT)

Loflied HH601 Jezus, wij vieren dat U overwon

Loflied HH383 Maak mij rein voor u

Kindermoment

Kinderlied HH430 Je hoeft niet bang te zijn

 

Gebed

Lezing Lucas 17:11-19

Lied PS30: 1,2,5 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH667 Wees stil voor het aangezicht van God

 

Gebed

Collecte

Lied HH548 Breng dank aan de eeuwige

Zegen

 

RobertKerkdienst zondag 13 oktober