Kerkdienst zondag 29 augustus

In de kerkdienst van zondag 29 augustus vieren we de Maaltijd van de Heer, het Heilig Avondmaal. Daarvoor lezen we Marcus 8:22-26, een verhaal over Jezus die een blinde geneest. Omdat de vakantie is afgelopen, is er voor de tieners weer tienerkerk na het kindermoment, dus we hopen jullie allemaal weer te zien! Jullie mogen aan het begin van de dienst naast elkaar plaatsnemen op de tienerbank.

Liturgie zondag 29 augustus

Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied LD839 Ik danste die morgen toen de schepping begon

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied OP807 God van Licht

Kindermoment

Kinderlied HH348 Jezus is

Gebed

Lied PS146:1,3,4 (DNP)

Lezing Marcus 8:22-26 (NBV)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH346 Ik wandel in het licht met Jezus

Voorbeden

Collecte (3x)

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel, vormen van kring/tafel

Tafelgebed

Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Tijdens de beker: Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

Dankzegging

Lied HH298 Genade zo oneindig groot

Zegen