Kerkdienst zondag 9 oktober

Zondag gaat het in Kerk Delfgauw over psalm 13. Een bijzondere psalm waarin de schrijver 4x vraag: ‘hoe lang nog Heer?’. Een vraag waar we allemaal wel eens mee zitten in ons leven. We zingen psalm 13 in een oude en nieuwe versie. Na de preek luisteren we naar psalm 13 in de versie van de componist Brahms. Ondertussen is er dan gelegenheid om wat je geraakt heeft in de psalm en de preek zelf in gebed te brengen.

In de week na deze zondag is kun je de psalm en preek op dinsdag en vrijdag bespreken in de gemeentegroeigroepen.

Orde van Dienst Zondag 9 oktober Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS13 (orgel)

Bemoediging en groet

Lied HH6 (band) =psalm 13 in nieuwe versie

Gebed 

Bijbelwoorden Romeinen 8:31-39 (BGT)

Loflied HH601 Jezus, wij vieren dat u overwon (band)

Loflied HH617a De Tienduizend redenen (band)

Kindermoment

Kinderlied HH1 Gelukkig zal je zijn (band)

 

Gebed

Lezing Psalm 13 (NBV)

Lied HH270:1 Nu laat U mij in vrede gaan (band)

Preek

Verwerking

Gebed

Collecte

Lied LD885 Groot is uw trouw, o Heer (orgel)

Zegen