Viering Stille Zaterdag 8 april 20:30 uur

In de Joodse traditie begint elke dag met het ondergaan van de zon. Op het moment dat we deze viering houden, tegen zonsondergang, is daarmee de eerste dag van de week, de zondag, al begonnen. De dag van de opstanding. In deze viering beginnen we in de nacht. We verplaatsen ons in wachters op de muren van Jeruzalem die het opgaan van de zon opwachten. We lezen verschillende Bijbelteksten en zijn na die teksten telkens opnieuw even stil. Na de preek herdenken we onze doop of ons verlangen om gedoopt te worden. We staan stil bij de kinderen die afgelopen jaar gedoopt zijn. Er is gelegenheid om het doopwater aan te raken en/of een persoonlijke zegen te ontvangen. Dan wordt het licht van de nieuwe paaskaars binnen gedragen. Ten slotte lezen we het eerste deel van het opstandingsverhaal. De muzikale begeleiding komt van orgel en piano. In deze viering kun je je laten raken door de kracht van de liturgie en rituelen. Er is een livestream verbinding, de liederen verschijnen niet in beeld maar zijn te vinden in het liturgieboekje. Robert en Arthur gaan voor.

Het volledige overzicht van vieringen in de Stille Week vind je op www.kerkdelfgauw.nl/pasen.