Winterlezing

Lezing 3 Ds. Robert Stigter – predikant KerkDelfgauw

Op donderdag 3 maart 20:00 uur in ‘het Boek’ (Sandinoweg 151, Delft)

Thema: ‘Het Koninkrijk van God is nabij’. Dat is de kern van Jezus’ verkondiging. Maar wat betekent het eigenlijk? Een juist begrip helpt ons bij het christen zijn in deze tijd.

‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Zo vat het Evangelie van Marcus de boodschap van Jezus’ samen. Over de betekenis van de term ‘koninkrijk van God’ bestaan veel misverstanden. Recent onderzoek naar bronnen uit de tijd van Jezus helpt ons om een beter begrip te krijgen van wat Jezus bedoelde. We laten ons voorlichten door de anglicaanse theoloog Tom Wright. Zijn populaire boeken zijn vrij breed bekend, maar zijn wetenschappelijke bijdrage bevat een schatkamer aan vernieuwende inzichten. Hoe moeten we ons verhouden tot de wereld om ons heen? Wat is onze roeping in deze postchristelijke samenleving?

Winterlezingen 2016 is een initiatief van: Drs. Frank Duijzer (IFES – studentenwerker Delft); Ds. Simon van der Lugt (predikant Vrijgemaakte Immanuelkerk Delft); Ds. Robert Stigter (predikant KerkDelfgauw); Ds. Hans-Jan Roosenbrand (predikant Vrijgemaakte Immanuelkerk Delft).

Deze winterperiode organiseren voorgangers en theologen uit verschillende kerken in Delft en Delfgauw een serie lezingen. De lezingen gaan over uiteenlopende onderwerpen en bieden een breed publiek uit verschillende kerken de kans om kennis te maken met en mee te denken over actuele theologische thema’s. De lezingen worden gehouden op verschillende locaties.

De overige lezingen vind je hier.