De preek over 1 Petrus 3:18-22 (doopdienst)

Leerlingen van Jezus, gasten in ons midden,

Ik kan me goed voorstellen dat de Bijbeltekst die we lazen het ene oor in, en het andere oor uit ging. Het gaat over geesten die gevangen zitten, dan komt opeens Noach langs, en dan schakelen we over naar de doop. En dan naar Jezus die de hemel is binnengegaan. Allerlei beelden die blijkbaar met elkaar samenhangen, maar niet zo eenvoudig zijn.

Laten we beginnen bij het laatste.

Jezus? ?Christus, 22die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de ?engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

Jezus zit aan Gods rechterhand. Hij is de koning in de hemel en op de aarde en alles is aan hem onderworpen. Iedereen en alles moet hem erkennen als hogere macht.

En dat is goed nieuws. Het betekent dat Jezus heeft gewonnen. Dat Hij sterker is dan al het kwaad dat we in de wereld tegenkomen.

In de Bijbel kun je volgens mij drie vormen van kwaad identificeren. Ik heb ze al vaker genoemd, maar herhaling kan geen kwaad.

Je hebt het kwaad van de structuren. In de tijd van Petrus was bijvoorbeeld het Romeinse rijk zo’n structuur. Dat Romeinse rijk had prachtige dingen bereikt. Super goede wegen, veilige zeeën om te bevaren, vrede binnen de grenzen. Maar te midden van die mooie dingen aan de buitenkant, was er veel onrecht. De economie draaide op slavernij. Door middel van een corrupt systeem werden de belastingen voor al die mooie wegen verkregen. En iedereen die het niet eens was met hoe het ging en daarvoor uit kwam, werd getroffen door de zwaarden van de Romeinse legioenen.

Ook in onze tijd heb je dat soort structuren. We hebben bijvoorbeeld prachtige vliegvelden met goedkope vluchten. Maar dat gaat ten koste van enorm veel co2 uitstoot waarmee we onze wereld kapot maken. En niemand die belasting durft te heffen op vliegen, want dat is niet goed voor de BV Nederland. Voor de heilige economie.

En we hebben geen slaven, maar olie en gas. En we voeren oorlogen ver weg om onze belangen daarin veilig te stellen, en laten Groningen in onzekerheid achter.

Het kwaad van de structuren. En het goede nieuws is: Jezus heeft dat kwaad overwonnen, en wij mogen Hem nu al helpen om die structuren te doorbreken.

Naast het kwaad van de structuren, heb je het kwaad van de zonde. De verkeerde dingen die we doen en denken. Of de goede dingen die we nalaten. We leven voor onszelf, en laten onze naaste stikken. We zoeken zekerheid in dingen die geen zekerheid bieden. We leven voorbij aan God omdat we te druk zijn voor wat echt belangrijk is.

Het goede nieuws is dat Jezus ons van zonde bevrijdt.

18?Christus? heeft, terwijl hij zelf ?rechtvaardig? was, geleden voor de ?zonden? van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.

Jezus is wel trouw geweest aan God. Hij heeft geleefd zoals God dat van ons vraagt. En zo heeft hij ons weer bij God gebracht. God bevrijdt ons van alles wat tussen ons en Hem in zou staan. En elke keer als ons geweten ons aanklacht, als we ons slecht voelen over wat we hebben gedaan, kunnen we vergeving vragen:

21De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten.

Jezus schenkt ons vergeving, een zuiver geweten. We kunnen voor God staan zonder dat we ons hoeven te schamen voor wat we verkeerd hebben gedaan.

En naast het kwaad van de structuren, en het kwaad van de zonde, is er het kwaad van de machten en krachten. Daarover gaat het het meest in deze tekst van Petrus.

19Christus is naar de geesten gegaan die gevangenzaten, om dit alles te verkondigen 20aan hen die ten tijde van ?Noach? weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd.

Als je vorige week ook in de kerk was, heb je al iets gehoord over wat dit betekent. De dominee las met ons de eerste verzen van Genesis 6, het gedeelte net voor het verhaal van Noach. In dit gedeelte gaat het over de zonen van de goden die gemeenschap hadden met de dochters van mensen. Een ingewikkelde rare tekst waar allerlei interpretaties bij mogelijk zijn. In de tijd van Jezus en Petrus werd deze tekst uitgelegd aan de hand van een ander boek, het boek Henoch. Dat boek staat niet in de Bijbel, maar was wel heel bekend in de tijd van Jezus.

Henoch boek

In dat boek zijn de zonen van de goden engelen die in opstand komen tegen God. Op aarde mengen zij zich met de mensen en hun nageslacht bestaat uit demonen, machten en krachten, kwade geesten die ervoor zorgen dat het één grote bende wordt op aarde. Zij zorgen ervoor dat alle mensen alleen nog maar leven voor zichzelf en dat de aarde vol wordt van onrecht. En dat is de reden dat God dan de aarde schoon wil wassen. En alleen Noach, zijn gezin, en de dieren spaart in de ark.

Waarschijnlijk is dat wat Petrus bedoelt met de ‘geesten die gevangenzaten’. Machten en krachten die eeuwenlang vrij spel hebben gehad op de aarde. Maar door Jezus overwinning verliezen ze hun kracht. Ze zijn gebonden. Verslagen. Misschien nog niet verdwenen van de aarde, maar wel volkomen kansloos tegen de Geest van Jezus, de Heilige Geest.

Nu kan ik me voorstellen dat je zelf niet zo gelooft in dat soort machten en krachten. Dat er verkeerde structuren zijn, dat geloven we allemaal. En dat we als mensen niet alleen goed zijn en vaak het verkeerde doen, zondigen, daar kunnen de meeste mensen ook nog wel in meekomen. Maar geesten en machten en krachten, dat is toch niet meer van deze tijd.

Dat lijkt misschien zo. Maar miljarden mensen over de hele wereld geloven dat dit soort kwade geesten bestaan. Als je met hen in gesprek gaat, verklaren ze je voor gek dat jij dat niet geloofd. En niemand heeft ooit bewezen dat dit soort geesten niet bestaan. We hebben in West-Europa in de achttiende eeuw, met de verlichting, bedacht dat ze niet bestaan, want je kunt ze niet zien of testen. Dus bestaan ze niet. Maar misschien zijn er wel dingen die je niet kunt zien of testen. Zoals liefde, vriendschap. En dus misschien ook wel verkeerde dingen zoals geesten, machten en krachten.

Maar als ze bestaan, dan hebben ze nog geen macht over ons. Want Jezus heeft ze verslagen. Dat schrijft Petrus ook in vers 22:

Jezus? ?Christus22die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de ?engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

Zelfs als die machten en krachten, die enge duistere demonen bestaan, dan hoeven we er nog niet bang voor te zijn. Jezus heeft gewonnen. Hij heeft al het kwaad verslagen. Hij heeft het ultieme kwaad, de dood, verlagen. Alles en iedereen is aan Hem onderworpen.

En wij kunnen deel gaan uitmaken van die overwinning. Door de doop. Zoals Noach werd gered, door het water van de dreigende dood heen. Zoals Jezus werd gered, dwars door de dood heen in zijn opstanding. Zo kunnen ook wij door het water van de doop heen. Deel krijgen aan Jezus’ overwinning. Als we bij hem horen, hebben we samen met hem gewonnen. Het kwaad kan ons aangrijpen, aanvallen, soms lijkt het ons in zijn greep te houden. Maar wie bij Jezus hoort, heeft gewonnen van het kwaad. Zelfs de dood kan ons niet meer vasthouden.

Gedoopt zijn is deel hebben aan Jezus’ overwinning. Met een schoon geweten. Recht op kunnen staan in het leven. Wat je ook overkomt. Welke twijfels ook bij je naar boven komen. Jij hoort bij Jezus. En niemand kan dat ooit van je afwassen. Amen.