De preek van de kerstpraise 2017

Kerstavondpraise - Shepherd's Experience

De allereerste mensen die het koningskindje Jezus mogen ontmoeten, zijn herders. En als je elk jaar naar de kerk komt met kerst, dan weet je inmiddels niet beter. Maar als je er wat dieper over nadenkt is het best bijzonder.

Herders hadden een slecht imago in die tijd. Ze hadden vaak weinig bezit, ze deden werk dat niemand wilde doen, ze waren ruig en onbeschaafd. Regelmatig hadden ze ruzie met grondeigenaren omdat de schapen graasden op plekken waar het eigenlijk niet mocht. Herder werd je niet uit eigen keuze. Herder werd je omdat je niks anders kon. Als er een rechtszaak was, werd hun getuigenis niet serieus genomen, net zoals bij kinderen en vrouwen. Herders kon je namelijk niet vertrouwen.

En toch kiest God hen uit om als eerst Jezus te ontmoeten. En er als eerste getuigen andere mensen over die ontmoeting te vertellen. Super onhandig van God. De eerste getuigen worden als onbetrouwbaar gezien. Net zoals bij Pasen. Wie ontmoeten als eerste de opgestane Heer Jezus? Vrouwen! Ook zulke getuigen die er niet toe doen.

Waarom doet God dat dan, waarom kiest hij de minsten van de mensen als eerste uit?

Omdat het bij God precies omgekeerd is. De belangrijkste mensen zijn voor hem het minst belangrijk. En de mensen waarop neer wordt gekeken, daarvan houdt hij het meest.

En dat is Goed Nieuws. Dat Jezus gekomen is als Redder en Heer, juist voor de minsten van de mensen.

Misschien voel jij je ook wel eens de minste van de mensen. Misschien lijkt jou leven wel net zo onbetekenend als dat van de herders. Lukt het je niet om te slagen met school of je opleiding. Kun je maar geen betekenisvol werk vinden. Misschien heb je het idee dat er niemand van je houdt. Dat ze op je neerkijken, vanwege je opleidingsniveau, je leeftijd, je huidskleur, je achtergrond. Misschien heb je wel eens het gevoel dat God jou niet belangrijk vindt.

Dan is het Goede Nieuws dat Jezus juist voor jou een Redder en Heer wil zijn. Dat hij van je houdt. Dat hij juist voor jou naar de aarde gekomen is.

Jezus werd gelegd in een voerbak. Hij kwam daarmee helemaal de wereld van de herders binnen. En zo wil hij ook jouw hart binnenkomen en jou zijn liefde laten zien.

En niet alleen aan jou, maar aan alle minsten van de mensen. God is erbij, juist bij de mensen die wij het leven niet waard vinden. Als Jezus nu als kindje geboren zou worden, zou hij misschien wel geboren worden in een vluchtelingenboot. Zoals deze kerststal in het Italiaanse dorpje Castenaso verbeeld.

kerststal rubber boot castenaso

Of zoals de Paus het pasgelden zei: Gods aanwezigheid heet vandaag ook Rohingya. Een volk dat uit hun eigen land wordt verjaagd. Juist daar is God te vinden.

Rohingya

God maakt zichzelf klein in het kindje Jezus. Hij vraag juist de kleine mensen, de herders, om daarbij te zijn. En dat zegt veel over wat God van ons vraagt. Hij vraagt ons om te groeien in het klein zijn. Om onszelf niet belangrijker te vinden dan anderen. Om oog te hebben voor mensen voor wie geen plek is. Om nederig te zijn. Om niet meer te gebruiken dan we nodig hebben. Om te stoppen met 3 keer zo veel CO2 uit te stoten als de gemiddelde wereldbewoner.

God keert alles om. Wat wij belangrijk vinden maakt hij onbelangrijk. Wat wij onbelangrijk vinden vindt hij belangrijk. Hij wil alles rechtop zetten, wat wij hebben omgedraaid. Hij wil ons daarbij gebruiken. Hij komt dichtbij, zet ons overeind. En neemt ons in zijn dienst. In dienst van het kerstkindje. Van de Redder en Heer van de wereld. Amen.