De preek van de Kertpraise 2021

op zaterdag, 25 december 2021

Jezus. Wat een bijzondere naam. Zijn naam betekent: God redt.

Of eigenlijk. Dat was helemaal geen bijzondere naam. In de tijd van Jezus was er een groot tekort aan originele jongensnamen. Tegenwoordig zoeken ouders vaak een unieke naam. Dat is lekker authentiek. Maar in de tijd van Jezus deed je gewoon mee met de rest. Er was niet zo veel keus.
In onze kerk hebben we ook een hoop mannen die Willem heten, of Arie. Zo ging dat vroeger in Delfgauw en Oude Leede. En zo ging dat dus ook in de tijd van Jezus.

Jij kent vast ook nog wel een andere Jezus uit de Bijbel. Denk maar aan Jezus Barabbas. De ene Jezus, Barrabas, de terrorist wordt vrijgelaten, de andere Jezus, Jezus van Nazareth wordt gekruisigd. Je hebt het wijsheidsboek van Jezus Sirach.

En Jezus is dan ook nog de Griekse vertaling van een Joodse naam Jesjoea. Daar zijn er ook meer van. Je kent misschien wel Jesjoea, de opvolger van Mozes. Beter bekent in de Latijnse vertaling Jozua. En zo zijn er nog meer Bijbelse namen die van hetzelfde woord komen. De profeet Jesaja, dat is ook hetzelfde woord. God redt.

Dus die naam Jezus, die is niet zo bijzonder.

De naam Jezus komt van dus van het Hebreeuws woord Jehosjoea (?????). God red. Dat is de belofte die op Jezus’ leven ligt: Hij gaat redding brengen.

Maar waarvan redt Jezus?

Redt Jezus ons leven, zoals je een kind kan redden dat in het water is gevallen en nog niet kan zwemmen?
Of redt Jezus onze ziel van eeuwig branden in de hel?
Of redt Jezus ons lichaam van kanker?
Redt Jezus de wereld van het coronavirus?

Waarvan redt Jezus dan? En wie of wat redt Jezus? En hoe?

Jezus redt ons van de afwezigheid van God.

Jezus redt ons van de afwezigheid van God.

In de tijd van Jezus’ geboorte leek God afwezig. De Romeinen waren de baas. Er was veel armoede. Er waren opstanden tegen de Romeinen die bloedig werden neergeslagen. Er was helemaal geen hoop, geen uitzicht op betere tijden. Al honderden jaren lang ging het van kwaad tot erger. God woonde niet meer in de tempel. Hij was afwezig.

Moet je je voorstellen. Niet 2 jaar lang coronavirus. Maar al honderden jaren lang het idee dat God de zijn volk in de steek heeft gelaten. Door hun eigen schuld. Want zij hebben God zelf genegeerd. En God had ze aan hun eigen keuzes overgeleverd.

En dan, opeens, wordt er een kind geboren. Jezus. God redt.

Opeens is God weer aanwezig bij zijn volk. Zo dichtbij. Hij komt bij hen wonen als mens. Jezus vergeeft zodat mensen bij God kunnen horen. Jezus geneest zodat mensen weer mee kunnen doen. Jezus vertelt, dat iedereen er bij hoort. Ook de armen en verschoppelingen. Jezus sterft en staat op uit de dood. Zodat God nooit meer afwezig is in deze wereld.

Door Jezus is God bij ons. En dat is niet vanzelfsprekend. De hemel lijkt vaak zo ver weg. God lijkt vaak zo ver weg.
Waar is God, als je leven wordt bedreigt?
Waar is God, als iemand sterft?
Waar is God in deze coronapandemie, die al zo lang duurt?

In al die situaties is Jezus bij ons. God redt is bij ons.
Hij is bij ons in die persoon die achter je aan duikt, als je in het water dreigt te verdrinken.

Hij is bij ons, zodat wie bij hem hoort nooit de hel hoeft in te gaan. Want de hel, dat is de afwezigheid van God. De hemel, dat is bij God zijn. Wie bij Jezus hoort, is vergeven, en mag in Gods aanwezigheid wonen. Dus of je nu leeft of sterft, je bent altijd bij Jezus.

Jezus is bij je als je doodziek bent. In de goede zorg door een dokter. In de liefde van een verpleger. Hij werkt door het gebed dat je lichaam sterkt.

En Jezus is bij ons in deze coronapandemie. Hij is aanwezig waar mensen lijden. Hij is aanwezig in het elkaar blijven zien als mensen. In de hoop die we hebben, hoe hopeloos het nu ook allemaal lijkt. In het eerlijk delen van vaccins. In het klagen en uitzitten, daar is Hij.

God is met ons. Jezus redt. Hij redt ons uit Gods afwezigheid en brengt ons nieuwe hoop. Jezus maakt concreet wat Gods naam betekent. Ik ben en Ik zal er zijn. Amen.

RobertDe preek van de Kertpraise 2021