De preek van de Vakantiebijbeldagen zondag

Bijbeltekst: Lucas 14:

15 Eén van de gasten hoorde wat Jezus zei. Die man zei: ‘Het echte geluk is voor de mensen die feest zullen vieren in Gods nieuwe wereld.’ 16 Jezus antwoordde met een voorbeeld. Hij zei: ‘Een man geeft een groot feest en nodigt veel mensen uit. 17 Op de dag van het feest stuurt hij zijn knecht naar de gasten met het bericht: ‘Kom naar mijn feest, alles staat klaar.’ 18 Maar de gasten zeggen één voor één: ‘Het spijt me, ik kan niet komen.’ De eerste zegt: ‘Ik heb een stuk land gekocht dat ik nu echt moet gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt.’ 19 Een ander zegt: ‘Ik heb tien koeien gekocht en ik moet ze gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt.’ 20 En weer een ander zegt: ‘Ik kan niet komen, want ik ben net getrouwd.’ 21 De knecht komt terug en vertelt alles aan zijn heer. Die wordt kwaad en zegt tegen zijn knecht: ‘Ga direct de stad in. Haal de arme mensen, zwervers en bedelaars van de straat en breng ze hier.’ 22 Als de knecht weer terugkomt, zegt hij: ‘Heer, ik heb gedaan wat u vroeg, maar er zijn nog steeds lege plaatsen.’ 23 De heer antwoordt: ‘Ga dan naar de wegen buiten de stad en haal iedereen op die daar rondloopt. Zorg dat iedereen komt, want mijn huis moet vol worden. 24 En luister naar mijn woorden: De gasten die ik eerst uitgenodigd had, mogen niet meer binnenkomen!’’

Als je een kinderfeestje houd, dan stuur je een uitnodiging. Vriendjes en vriendinnetjes laten weten dat ze komen. En je bedenkt allemaal leuke spelletjes die je kunt gaan doen, zoals komkommersjoelen. Maar stel dat je dat een appje stuurt op de dag van je feestje, en dan krijg je dit terug:

(filmpjes van 5 smoesjes)

In het verhaal dat we gelezen hebben uit de Bijbel gaat het eigenlijk net zo. Iemand geeft een groot feest en heeft alle belangrijke mensen uit het dorp uitgenodigd. En op de dag van het feest stuurt hij iemand langs de deuren om de mensen op te halen voor het feest. Maar dan kunnen ze opeens allemaal niet: ik heb een stuk land gekocht, ik heb net 10 koeien gekocht, of ik ben net getrouwd. Allemaal redenen om niet te kunnen komen. Eigenlijk is het wel een beetje raar dat de mensen niet kunnen. Want ze hadden al veel eerder een uitnodiging gehad en ze wisten dus dat het feest er die dag zou zijn.

En die persoon die dat feest organiseert, eigenlijk is dat God. God nodigt alle mensen uit voor een feest. En dat feest dat is dat God de hele wereld weer mooi maakt. Gods nieuwe wereld, het Koninkrijk van God heet dat in de Bijbel. God maakt alles weer mooi door Jezus.

Jullie weten nog wel van Zacheüs, of Sjaak. Die meneer die tollenaar was en veel meer geld vroeg van de mensen dan ze eigenlijk moesten betalen. Hij klom in een boom om Jezus te zien. En Jezus wijst hem aan omdat Hij bij hem langs wil gaan.. Hij wil bij hem eten. En hij mag voor Jezus koken. En Jezus vergeeft wat hij verkeerd heeft gedaan. En Zacheüs geeft zijn geld aan de mensen terug en hoort er weer helemaal bij. Zo maakt Jezus de wereld weer mooi.

Of denk aan de leerlingen van Jezus. Die zaten bij elkaar aan tafel. En niemand wilde de voeten wassen. En toen ging Jezus de voeten wassen. Daarmee liet Jezus de mensen voelen dat je niet voor je eigen eer moet opkomen, maar dat je elkaar moet dienen, moet helpen. En zo maakte God door Jezus de wereld weer mooi.

En God wil ook bij ons de wereld weer mooi maken. Door ons dingen te leren, door ons te helpen, door bij ons te zijn en ons te laten ervaren dat Hij heel veel van ons houdt.

God nodigt je uit om de deur van je hart te openen. Zodat Jezus binnen kan komen. En dat je samen met Jezus kunt zijn. Samen aan tafel Ik met hem en hij met Mij.

En de vraag is dan: wil jij de deur van je hart open doen? Of ben je te druk met andere dingen. Ben je bang dat het je geld kost, want dat zit er dik in als je je deur open doet voor Jezus. Of heb je geen tijd om bij God te zijn, bijvoorbeeld omdat je op zondagochtend het enige rustige moment in de week hebt om met je gezin te zijn. Eigenlijk hoe meer je hebt en hoe drukker je bent, hoe moeilijker het is om de deur voor Jezus open te doen.

Als niemand op je feestje wil komen. Hoe reageer je dan? Waarschijnlijk blaas je de boel maar af. Je ruimt de slingers weer op, eet de cakejes zelf maar op.

Maar God is niet zo. Gods feest gaat door. Want God is zo vol liefde. En hij houdt zoveel van ons. Hij is zo vol goedheid. Hij moet dat gewoon met mensen delen.

Hij nodigt mensen uit die er normaal gesproken niet bij hoorden in de tijd van Jezus: armen, zwervers, bedelaars. Mensen van buiten het Joodse volk. En zo nodigt God ook ons uit. Kinderen, baby’s, vluchtelingen, mensen met een handicap, mensen die al zo oud zijn dat hun leven zinloos lijkt. Iedereen die in onze samenleving niet echt belangrijk lijkt, juist die wordt uitgenodigd voor Gods nieuwe wereld.

En ook wij worden allemaal uitgenodigd. Uitgenodigd aan tafel bij Jezus. Om samen bij Jezus te zijn. Ik met Hem, en Hij met mij. Om te proeven van het leven dat hij wil delen. En wat is jouw antwoord op de uitnodiging van Jezus? Amen.