Wat is Goed Nieuws?

op zondag, 25 december 2016

De preek van kerstnacht

Gemeente, gasten in ons midden,

Goed nieuws van dit jaar

‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen.’

Het goede nieuws van kerst.

Maar wanneer is iets goed nieuws? Zo goed en zo nieuws dat het hele volk er blij van wordt?

Is het goed nieuws als de economie weer groeit? Als alle economische statistieken groen aanslaan? Maar veel gewone mensen geen werk vinden waar ze op kunnen bouwen?

Is het goed nieuws als Aleppo is veroverd, de oorlog in Syrië zijn einde nadert. Zodat de mensen in vrede kunnen leven onder Assad.

Is het goed nieuws als jongeren in 2016 gemiddeld genomen erg gelukkig zijn met hun eigen leven? Maar zelfmoord nog steeds doodsoorzaak nummer 1 is bij hen?

Is het goed nieuws als er minder buitenlanders naar Nederland komen? Omdat ze nu in Turkije en Italië blijven steken?

Is het goed nieuws als Donald Trump in de praktijk misschien toch nog wel een beetje meevalt?

Wanneer is iets goed nieuws? Zo goed en zo nieuws dat het hele volk er blij van wordt?

Goed nieuws kerstverhaal

In het kerstverhaal is dit het goede nieuws: vandaag is er een redder geboren, de Messias, de Heer. Een kind, geboren uit een verloofde vrouw, maar niet verwekt door haar aanstaande man. Een kind, geboren in een klein dorpje. Slapend in een voerbak. De redder, de Messias, de Heer.

De langverwachte held. Die het volk zou redden van al hun problemen. Van de Romeinse overheersing. Van de grachtengordel elite, de machtsbeluste leiders. Van de armoede en uitbuiting. Van het geweld en de onrust. Van zonde en kwaad. Omdat het de mensen zelf maar niet lukt om in vrede samen te leven. Er moest iemand komen die er voor zou zorgen dat God zelf weer zou wonen onder zijn volk.

Een langverwachte held, die misschien ons wel kan redden. Van onze onzekerheid over de toekomst. Onze angst voor buitenlanders. Van ons idealiseren van het verleden. Van de oneerlijke verdeling van rijkdom in onze wereld. Van onze onverschilligheid over al het onrecht. Van ons onvermogen om als buren elkaar echt te kennen en te helpen. Van onze pijn en verdriet.

Van ons absolute geloof in de maakbaarheid van ons leven. Van ons geloof in fysieke veiligheid, die kapot gaat na weer een aanslag, nu in Berlijn. Van ons wanhopig vastklampen aan wat we hebben, terwijl we steeds meer los moeten laten. Van de dood die ongenadig hard toeslaat als onze hoop vervliegt.

Goed nieuws in ons leven

Hoe zou dat kunnen? Hoe kan zo’n kindje van tweeduizend jaar geleden voor ons goed nieuws zijn?

Het gaat om vertrouwen. Dat God zich in dit kindje aan ons heeft gegeven. Vertrouwen dat God in dat kindje zelf bij ons is. Vertrouwen dat God trouw is aan ons.

Het gaat om hopen. Hopen dat hij ooit echt vrede op aarde zal brengen. Het gaat om ons laten aansteken door dat licht. Want God is licht, in Hem is geen spoor van duisternis.

Het gaat om liefde. Dat God ons zo lief heeft, dat hij zo ver is gegaan. Om mens te worden voor ons. Om zelf bij ons te komen. Om door te maken wat wij beleven. Om ons lijden op zich te nemen.

Goed nieuws werkt in ons

Het gaat om vertrouwen. En daar zullen we ook zelf iets voor moeten doen. We zullen met de herders mee moeten op weg naar Bethlehem. Achter laten wat we met ons meesjouwen. Onze hoop moeten stellen op iets wat we nog niet kunnen zien. We zullen het moeten zoeken op onverwachte plekken. In een kind. In een voerbak. In het kleine.

En wie zich aan dat kind van Bethlehem toevertrouwt, wordt een instrument van Gods vrede. Een boodschapper van het goede nieuws. Een boodschapper in woord en daad van dat God ons niet alleen laat. Een boodschapper van vrede, ook hier in Delfgauw. Een getuige dat de machten en krachten van het kwaad in deze wereld niet het laatste woord hebben.

Wie geraakt wordt door dit kind wordt een betrokken buur, een bezoeker van de eenzame, een bewuste kritische consument, een collega waar je op kunt bouwen, iemand die lijden kan verdragen. Niet omdat jezelf zo sterk en goed bent, maar omdat God in Jezus in je komt wonen. Hij zet je leven op z’n kop.

Het goede nieuws is

God zet de wereld op z’n kop. Of beter, Hij maakt de wereld die wij op z’n kop hebben gezet, weer recht, zoals de wereld bedoelt is. Hij komt bij en in ons wonen en maakt ons zo één met het goddelijke. God keert alles om. En maakt alles weer recht. Zoals het ooit bedoelt was. Dat is het goede nieuws van kerst. Amen.

RobertWat is Goed Nieuws?