De Nieuwe Psalm Berijming

Misschien is het u al opgevallen: in de afgelopen diensten hebben we regelmatig een psalm gezongen op een oude melodie, met een nieuwe berijming. Al langere tijd is de liturgiecommissie op zoek naar een nieuwe psalmberijming die voldoet aan de criteria: 1. Eigentijdse taal; 2: inhoudelijk verantwoord; 3. geschikt voor gemeentezang. We zijn daarnaar op zoek omdat we merken dat de psalmen door veel mensen als ouderwets worden beleefd. De psalmen zijn ook oud, sommigen gaan misschien al drieduizend jaar mee. Maar de inhoud van de psalmen is nog heel actueel. Het is jammer als de huidige vorm er toe leidt dat de psalmen uit de kerk verdwijnen. En in veel kerken is dat wel de praktijk.

Tot nu toe hebben we vooral enkele psalmen gezongen op een nieuwe melodie en een nieuwe vertaling. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 84, waar we vaak vers 3,4,5 op een nieuwe melodie zingen, Psalm 130 (Uit de diepten roep ik U), Psalm 8 (Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde). Nu hebben we een nieuwe berijming gevonden, op de oude melodie, die bijna alle honderdvijftig psalmen bevat: De Nieuwe Psalm Berijming.

De eerste psalmberijming die in Nederlands werd ingevoerd, was van de hand van Datheen. Van 1566 tot 1773 werd zijn berijming in de Nederlands kerken gebruikt. De berijming kwam uit Genève, waar Calvijn de psalmen had laten berijmen in het Frans. Vandaar de zogenaamde Geneefse Psalmberijming. In 1773 werd, niet zonder verzet, een nieuwe berijming doorgevoerd, die we inmiddels kennen als de Oude Berijming. In 1973 werd met de invoering van het ‘rode liedboek’ een berijming ingevoerd die we nu kennen als ‘De Nieuwe berijming’. Vijfenveertig jaar later is er weer een nieuwe berijming, die de naam ‘De Nieuwe Psalm Berijming’ (NPB) draagt. Deze berijming maakt opnieuw gebruik van de Geneefse melodie. Alleen de tekst is dus anders.

We zullen de NPB langzaam integreren in de liturgie en blijven evalueren of het iets toevoegt. Omdat de taal eenvoudiger is, is de berijming bijvoorbeeld heel geschikt voor een kerkdienst waar ook mensen komen die niet zo vaak naar de kerk gaan. En waar we sommige psalmen niet meer zingen omdat ze tekstueel maar moeilijk te begrijpen zijn, biedt deze berijming de kans om die psalmen weer opnieuw te gaan zingen. De tekst van deze psalmen verschijnt in de kerkdienst gewoon met notenbalken op de beamer. Voor de luisteraars thuis zullen we de tekst afdrukken op de uitgedeelde liturgiebrief. Er is nog geen boekje met De Nieuwe Psalm Berijming beschikbaar.

Beleidsplan Kerk Delfgauw 2016-2021