Digitaal gebedspunten delen

Nu we niet met z’n allen naar de kerk kunnen komen, kun je geen gebedspunt in het voorbedeboek zetten. Om toch in gebed met elkaar verbonden te blijven hebben we een aantal digitale hulpmiddelen bedacht.

Via www.kerkdelfgauw.nl/gebed kun je je gebed op drie plaatsen kwijt:

  • In het digitale voorbedeboek. Voorbeden die hier worden opgeschreven, worden in de eerstvolgende kerkdienst meegenomen in het gebed. Ook tijdens de dienst kun je nog gebeden indienen.
  • In de gebedsbrief. Elke 3e¬†zondag van de maand komt de gebedsbrief van Kerk Delfgauw uit. Zo kan de hele gemeente meebidden met jouw dank- en bidpunten. De gebedsbrief wordt beheerd door ouderling Yolanda Stiefelhagen gebed@kerkdelfgauw.nl
  • De digitale gebedsmuur. De gebeden die op deze muur worden geplaatst zijn voor iedereen te lezen. Zo kunnen we met elkaar meebidden.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met ouderling Yolanda Stiefelhagen of dominee Robert. Ook mensen van buiten Kerk Delfgauw nodigen we van harte uit om gebedspunten te delen.