Geen kliederkerk, maar wel het goede meenemen

In de afgelopen periode hebben we als Kerk Delfgauw onderzocht of het concept van de Kliederkerk onze gemeente past. Hiervoor hebben we enkele informatiebijeenkomsten gehouden en daarnaast zijn verschillende gemeenteleden bij Kliederkerken op bezoek geweest. Met de inzichten die dit heeft opgeleverd, heeft de kerkenraad besloten om nu niet te kiezen voor de Kliederkerk.

Bij de Kliederkerk zien we dat de focus veel ligt op de kinderen. Er wordt bijvoorbeeld geknutseld en met de kinderen uit de bijbel gelezen. Activiteiten waarin bij ons de Kinderkerk al voorziet. Als kerkenraad en ook de gemeenteleden die betrokken zijn geweest in dit traject zien wij meer in verbindende elementen voor alle bezoekers van de kerk, zoals een gezamenlijke lunch na de dienst of vormen van participatie in de kerkdienst. Door in te zetten op onderdelen die ons passen als gemeente in plaats van te kiezen voor een vaststaand concept, zien we meer mogelijkheden om te groeien in geloof en kerk zijn.