Terugblik van de kerkenraad op het afgelopen seizoen

Op 11 juni heeft de wijkkerkenraad vergaderd. We hebben teruggeblikt op het afgelopen seizoen, en per onderwerp besproken waar we dankbaar voor zijn en waar we op hopen:

Missionair

We danken voor een mooie ontmoeting bij de voorbereiding voor de Bieslanddagen, voor hulp en bijdragen van allerlei mensen, voor de vele mooie dingen die gebeuren en voor het traject van de kliederkerk. We hopen op verbinding tussen de activiteiten door het jaar heen, dat we er voor alle generaties mogen zijn en dat alles met een glimlach gebeurt.

Jeugdzaken

We danken dat er veel jeugd is in onze kerk, dat de nieuwe structuur van de kinderkerk goed is geland, dat er een goede band is tussen de tieners in de tienergroepen, dat er leiding is die telkens weer een boeiend kindermoment brengt en dat er veel reacties komen als om vrijwilligers wordt gevraagd. We hopen op een nieuwe jeugdwerker kinderen die Heidi kan ondersteunen en meer leiding voor de kinderkerk, we hopen een balans te vinden tussen gaven en ambities en we hopen dat de kinderen zich veilig voelen in de groep.

Liturgiecommissie

We danken voor bijzondere diensten, en dat we het open kunnen bespreken als dingen niet goed gaan. We zijn ook dankbaar voor de kwaliteit van alle bijdragen aan de dienst, en dat de band eenheid uitstraalt. We hopen op meer betrokkenheid van gemeenteleden bij de gewone diensten.

Kerkrentmeesters

We danken voor ons multifunctionele kerkgebouw dat een laagdrempelige uitstraling heeft en goed gebruikt wordt. We danken voor onze goede gastvrouw Karin en alle vrijwilligers: schoonmakers, koffieschenkers, BHV-ers, hulpkosters. We danken dat de exploitatie op orde is en dat het College van Kerkrentmeesters en de AK samen nieuwe wegen inslaan. We bidden voor het werk van de commissie Geld en Goed en hopen op meer kerkrentmeesters in de andere wijken. We hopen dat geld niet te belangrijk wordt, en we dromen van een kerk die elke dag open is, en bijvoorbeeld maaltijden organiseert.

Diaconie

We danken voor de vruchtbare samenwerking tussen de diakenen in de wijkkerkenraad en het College van Diakenen, voor mooie acties zoals het hardlopen voor de Haven en voor gulle giften, en voor gemeenteleden die hun hart laten spreken. We hopen dat mensen in nood ons weten te vinden, en dat de kerk door diaconale acties zichtbaar wordt.

Pastoraat

We danken dat de nieuwe “piramide”-structuur duidelijkheid schept en dat de gemeenteleden weten wat ze kunnen verwachten op pastoraal gebied. We danken dat we als gemeente omzien naar elkaar, dat er niemand buitenboord valt en dat zich telkens weer mensen melden om bezoekwerk te doen. We hopen dat de onderlinge verbondenheid sterk mag blijven.

Algemene Kerkenraad

We danken dat de grote hobbels genomen zijn: het beleidsplan van de AK, het orgel in de Dorpskerk en de relatie tussen College van Kerkrentmeesters en AK, en dat men nu meer toekomt aan inhoudelijk gesprek. We hopen dat de vier kerken elkaar inspireren, en dat geld ons niet uiteendrijft maar dienstbaar is.

Tot slot zijn we dankbaar voor de wijkkerkenraad zelf. Dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat we constructief bezig zijn.

Onze dank hebben we bij God gebracht door het zingen van lied 863:1 “Nu laat ons God de Here”, en aan het eind is in een kringgebed gebeden voor waar we op hopen.