Kerk Delfgauw als lerende gemeenschap

In het Beleidsplan van Kerk Delfgauw hebben we uitgesproken dat we als wijkgemeente een lerende gemeenschap willen zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen, jong en oud, denker en doener, wat je achtergrond ook is en welke interesses je ook hebt, God (steeds beter) leert kennen en leert hoe Hij betrokken wil zijn op je leven. Jong en oud worden geroepen om steeds verder te groeien in het navolgen van Jezus en in het Christelijk geloof. Als lerende gemeenschap willen we daarom open staan voor elkaar, elkaar zo mogelijk ondersteunen en vooral ook de ruimte geven om vragen te stellen. De kerk is dan echt een veilige oefenplaats om te leren. Dat gebeurt in de kerkdienst, én daarnaast (Peuter-, Kinder- en Tienerkerk) en daarbuiten (kringen, groepen en clubs, zoals de GemeenteGroeigroepen, Lomedin, iBible, Rock Solid en de Koffieclub).

Als wijkkerkenraad staan wij natuurlijk open voor suggesties als het gaat om het leren van de gemeente. Voelt u zich vooral vrij om ouderling leren, Maarten Braat, daarover aan te spreken. Dat kunt u gewoon na de kerkdienst doen, maar ook via zijn e-mail – zijn vragen, opmerkingen en suggesties welkom.

Om de ambitie een lerende gemeenschap te zijn verder uit te werken, is ouderling leren Maarten Braat de afgelopen tijd met verschillende groepen en kringen in de gemeente in gesprek gegaan. Een heel bijzonder moment was 29 november 2017, toen voor het eerst veel groepsleiders bij elkaar zijn gekomen om samen na te denken over wat wenselijk en nodig is om een lerende gemeenschap te zijn. De behoeften aan leermogelijkheden en aan ondersteuning en toerusting zijn in deze gesprekken geïnventariseerd. Een belangrijk aandachtspunt is de beschikbaarheid van voldoende (kring-)leiders. Als gemeente zijn we gezegend wel veel talent op dit gebied, maar tijd en andere praktische bezwaren vormen soms een belemmering. Het gegeven dat ‘leren’ nu goed is belegd in de gemeente (een heldere structuur, een behoorlijk groot en heel capabel ‘team’ van verschillende groepsleiders, een ouderling die verantwoordelijk is voor ‘leren’) zal hopelijk steeds voldoende mensen ‘over de streep trekken’ om hun steentje bij te dragen.

Concrete uitkomst van de gesprekken is dat in 2018, naast de al genoemde kringen, groepen en clubs, de volgende acties ondernomen zullen worden:

  • Marriage course (een op de Alpha Cursus gestoelde huwelijks- en geloofscursus);
  • Verdiepingscursus over basale Christelijke kennis voor wie al belijdenis heeft gedaan;
  • Michacursus over recht doen;
  • Geloven en je werk: hoe pas je een Christelijke levensstijl toe in je werk (gedacht wordt daarbij aan een aantal avonden per doelgroep).

Ook eenmalige avonden met sprekers rond een bepaald maatschappelijk thema zullen georganiseerd blijven worden.