Kerkdienst 19 juli

Er zijn nog veel plekken vrij voor deze kerkdienst. Schrijf je in via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven!

Zondag 19 juli nemen Cok van den Berg en Arnold afscheid als ambtsdrager. Er worden drie ambtsdragers bevestigd: René Hofman en Lonneke de Graaf als pastoraal ouderling en Rinie als ouderling-kerkrentmeester.

De Bijbeltekst die we lezen is een opnieuw een gelijkenis uit Matteüs 13. Het gaat over onkruid dat eerst mag blijven staan, maar bij de oogst in een oven wordt verbrand.

De maatregelen om een kerkdienst veilig te laten verlopen in coronatijd lees je in dit bericht, met daarbij ook een instructiefilmpje. Gemeenteleden en gasten kunnen thuis meekijken via een livestream videoverbinding met de kerkzaal, te vinden op kerkdelfgauw.nl/livestream.

Liturgie zondag 19 juli, Voorganger ds. Robert Stigter

 Welkom

Lied Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (samenzang)

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied HH721 Er is een dag (luisterlied)

Gebed

Lied PS92:1,2 (DNP) (samenzang)

Lezing Matteüs 13:24-30 & 36-43 (NBV, lector)

Lied PS92:3 (DNP) (samenzang)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH368 Wonderlijke raad van God (samenzang)

AFSCHEID, VOORTZETTEN, EN BEVESTIGING AMBT

Afscheid

Lied PS90:8 (liedboek) (samenzang)

Motivatie René

Lied HH386 Wil je opstaan en mij volgen (mannen, vrouwen, mannen, vrouwen, allen)

Motivatie Lonneke

Lied Kleine dingen (luisterlied)

Motivatie Rinie

Lied HH217 Majesteit, groot is zijn majesteit (1x, samenzang)

Opdracht

Gelofte

Bevestiging

Lied LD670:1 Kom Schepper God, o Heilige Geest (samenzang)

Aanvaarding

Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers,

Wilt u hen als leider en dienaar in uw midden ontvangen, hen in hun ambt respecteren en voor hen bidden?

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.

 

Gebed

Collecte

Kindermoment

Lied HH399 Samen in de naam van Jezus (samenzang)

Zegen