Kerkdienst zondag 10 mei

op zondag, 10 mei 2020

Zondag 10 mei gaat ds. Franzen uit Pijnacker voor.

Het materiaal van de kinderkerk is hier te vinden.

Orde van dienst

Mededelingen 

Lied Psalm 84: 1 (Liedboek 2013)

Bemoediging, groet en aanvangstekst Op. 21: 9-10

Lied Psalm 84: 4 LIedboek 2013)

Gebed van verootmoediging

Leefregel

Loflied:  Nr 971 (uit Liedboek 2013)

Loflied:  Nr 626 (uit Hemelhoog)  

Kindermoment

Gebed

Lezing: Mattheüs 22: 2 – 5 

Lied: Nr 968 (uit Liedboek 2013)

Lezing: Openbaring 19: 1-10 

Lied: Nr 729 : 1, 3 en 4 (uit Hemelhoog)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied: Nr 766 (uit Liedboek 2013)

Dienst der Gebeden

Slotlied: Psalm 68: 7 en 9 (DNP)

Zegen

Collecte bij de uitgang

RobertKerkdienst zondag 10 mei