Kerkdienst zondag 17 mei

In de kerkdienst van zondag 17 mei staan we stil bij een van de meest gestelde geloofsvragen in de coronacrisis: is het coronavirus een straf van God? Een Bijbeltekst die daar door veel Bijbeluitlegers bij betrokken wordt is 2 Kronieken 7;11-16. In die tekst gaat het over God die de pest als ziekte onder zijn volk laat uitbreken. Is dat nu ook het geval met corona? En is het dan een straf? Een spannende vraag, waar je de spanning niet gelijk uit moet halen met een eenvoudig ja of nee.

De kerkdienst is te volgen via www.kerkdelfgauw.nl/livestream.

Het kinderkerkmateriaal staat achter onderstaande link:

Na de dienst is er weer gelegenheid om elkaar digitaal te ontmoeten via Zoom, via de link die verschijnt in de livestream.

Liturgie zondag 17 mei 2020

Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS66:1,2 (DNP)

Bemoediging en groet

Gebed

Bijbelwoorden Efeziërs 1:3-14 (BGT)

Loflied HH321 Wees mijn verlangen

Loflied HH433 Stil, mijn ziel, wees stil

Kindermoment

Kinderlied HH50 Heer u kent mij als geen ander

Gebed

Lezing 2 Kronieken 7:11-16 (NBV)

Lied HH69 Herstel ons land

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD364:1,3,4,5,6 Hoor Gij ons aan

Gebed

Lied LD909 Wat God doet dat is welgedaan

Zegen

Collecte