Kerkdienst zondag 18 oktober

In de kerkdienst van zondag 18 oktober lezen we Mattheüs 25:31-46: de scheiding van de schapen en de bokken. Misschien wel een bekend verhaal, in ieder geval een spannend verhaal. Waar hoor jij bij? En een troostrijk verhaal: Jezus hoort in ieder geval bij de mensen die weinig hebben en weinig lijken voor te stellen. In de preek gaat het over de diepere lagen in het verhaal die we pas kunnen zien als we de bril van onze eigen tijd afzetten en de bril van Jezus’ tijd opzetten. Dan komt het verhaal echt tot leven.

De kerkdienst is te volgen via www.kerkdelfgauw.nl/livestream. Voor een beperkt aantal bezoekers is er ruimte in de kerkzaal, waarvoor je wel moet reserveren via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven of via gastvrouw Jolanda.

Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd! We willen je graag stimuleren om je kind ook te brengen als je zelf de kerkdienst thuis bekijkt. Dat is goed voor je eigen focus bij de livestream en vooral ook goed voor de geloofsopbouw van je kind. De kinderen gaan via de hoofdingang naar binnen en gaan tot het kindermoment op het eind van de dienst naar de kinderkerk. Peuter en baby’s kunnen ook via de hoofdingang naar de peuterkerk. Let bij de gang tussen de hal en de peuterkerk even extra goed op met afstand houden. Tieners gaan, bij genoeg aanmeldingen voor de tienerkerk, de hele dienst naar de tienerkerk.

Verdere maatregelen in verband met het coronavirus zijn te vinden via deze link: https://pknpijnackerdelfgauw.nl/kerkdelfgauw/welkom-terug-in-de-kerk-delfgauw/

Liturgie zondag 18 oktober

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Lied HH707 Welkom in Gods huis (band)

Bemoediging en groet

Gebed

Bijbelwoorden Efeziërs 2:1-10 (NBV)

Loflied Zegekroon (band)

 

Gebed

Lied PS2 (DNP) (orgel)

Lezing Matteüs 25:31-26:2 (NBV, lector)

Lied Keith Green: The sheeps and the goats (spotify?)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD990 De eersten zijn de laatsten (orgel)

Gebed

Collecte

Kinderlied Wie horen bij het koninkrijk van God (band)

Kindermoment 

Lied LD838:1,4 O grote God die liefde zijt (orgel)

Zegen