Kerkdienst zondag 20 december: 4e advent

Zondag 20 december is het vierde advent. René Strengholt gaat voor. Hij is evangelist en kerkelijk werker van de Protestantse Gemeente Delft en woont in Delfgauw. In deze kerkdienst lezen we Lucas 1:57-80, over de geboorte van Johannes en het lied van Zacharias.

Je bent van harte uitgenodigd om de kerkdiensten van Kerk Delfgauw mee te vieren! Gemeenteleden en gasten kunnen thuis meekijken via een livestream videoverbinding met de kerkzaal, te vinden via kerkdelfgauw.nl/livestream.

Omdat de kerkdienst alleen via de livestream is mee te vieren, is er aan het begin van de dienst weer een uitgebreid kindermoment, door Jan. Daarna kunnen de kinderen zelf aan de slag met het materiaal van Bijbelbasics:

Advent-en-Kerst-Zondag-4-Zacharias-zingt-over-het-hemels-licht-V2

De Talenten komen digitaal bij elkaar. De tienerkerk ook. Na de kerkdienst kun je meedoen met het digitaal koffiedrinken via Zoom. In de beamerpresentatie in de kerkdienst verschijnt de link.

Welkom 

Lied : Nieuwe Liedboek 444

Bemoediging en groet

Lied : Hemelhoog 44 

Gebed

Bijbelwoorden: Romeinen 13, vers 8 t/m 14

Loflied: Hemelhoog 649

Kindermoment

Kinderlied Projectlied

 

Gebed

Lezing: Lucas 1, vers 57 t/m 80

Lied: Nieuwe Liedboek 157, vers 1 en 3

Preek

Meditatief orgelspel

Lied: Nieuwe Liedboek 286

 

Gebed

Collecte

Slotlied : Hemelhoog 679

Zegen