Kerkdienst zondag 24 januari

op vrijdag, 22 januari 2021

Zondag 24 januari 10:00 uur is er een kerkdienst voor alle leeftijden, met extra focus op de tieners en jongeren. Met het hele gezin op de bank kun je de kerkdienst meebeleven via www.kerkdelfgauw.nl/livestream. Samen lezen we het verhaal van een ontmoeting tussen Nikodemus en Jezus. Hoe word jij wakker?

 

Liturgie zondag 24 januari

Voorganger ds. Robert Stigter

 Welkom

Kaars

Lied LD687 Wij leven van de wind

Bemoediging en groet

Bijbelwoorden 1 Johannes 1:1-5 (BGT)

Gebed bidden gedeeltes uit psalm 51

Loflied Yes I will

 

Gebed

Kindermoment 1

Lezing Johannes 3:1-13 (BGT)

Lied LD670 Kom Schepper God, o heilige Geest

Preek 1

Lied HH221 De wind steekt op

Kindermoment 2

Preek 2

Meditatief orgelspel

Lied HH352 Jezus’ liefde voor mij

 

Kindermoment 3

Gebed

Collecte De eerste collecte is bestemd voor Hof van Delfgauw, de tweede voor de kerk.

HOF Delfgauw is een wooninitiatief dat wordt gerealiseerd aan de Zuideindseweg 5a in Delfgauw. Van bedrijfspand tot een zelfstandig wonen project voor 10 jong volwassenen met een verstandelijke beperking. HOF betekent ook ‘House Of Friends’ en dat is ook het motto van het wooninitiatief. Een woning waar de bewoners in goede harmonie samen kunnen zijn. De meeste toekomstige bewoners van HOF Delfgauw zijn al bekend met elkaar door een fijne schoolperiode op de Herman Broeren- school in Delft. Na hun schooltijd, is iedereen aan de slag gegaan bij verschillende dagbestedingen. Nu wordt het tijd voor een volgende fase in hun leven. Wij als ouders zijn aan de slag gegaan om voor hen een eigen plekje te realiseren/creëren, waar zij zelfstandig kunnen gaan wonen met begeleiding. Zo kunnen de bewoners zich verder ontwikkelen op verschillende vlakken en wordt hun de mogelijkheid geboden op een eigen (woon)plekje in de maatschappij. In de woning van HOF Delfgauw worden 10 appartementen gerealiseerd. Er komt een gemeenschappelijke ruimte waar men samen kan koken, eten en gezellig samen kan zijn en een zolderruimte voor sport en spel. Ook zal er zorgpersoneel aanwezig zijn, als de bewoners thuis zijn. Voor het Project is er een Stichting opgericht met een bestuur. HOF Delfgauw heeft een eigen website www.hofdelfgauw.nl met informatie over de actuele ontwikkelingen. De 10 toekomstige bewoners hebben er enorm veel zin in en kunnen niet wachten om straks hun vleugels uit te slaan.

LiedLD675 Geest van hierboven

Zegen

 

 

RobertKerkdienst zondag 24 januari