Kerkdienst zondag 5 juli

Er zijn nog voldoende plekken vrij om deze kerkdienst bij te wonen! Schrijf je in via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven of bel/app gastvrouw Jolanda van Wijk: 06-39120139.

In de kerkdienst van 5 juli vieren we de Maaltijd van de Heer, het Heilig Avondmaal. Dat doen we aan het einde van de kerkdienst. We lopen naar buiten, de achterste rijen eerst. In de hal neem je zelf brood en wijn, en neemt het mee naar buiten. Daar stellen we ons op in een kring, op anderhalvemeter afstand. Dan zetten we de viering voort en zullen we gelijktijdig brood eten en daarna wijn drinken. De mensen die thuis de uitzending volgen kunnen naar de kerk komen om buiten mee te vieren, hiervoor hoef je je niet in te schrijven. In de open lucht kunnen we ook samen twee liederen zingen, zie de liturgie hieronder.

Voor de viering van de Maaltijd lezen we Klaagliederen 3. In dit derde hoofdstuk zitten zo waar verzen waar je blij van wordt! We gaan verder in het leerproces om op een goede Bijbelse manier te klagen.

Kinderen zijn vanaf nu altijd welkom in de kinderkerk, ook al woon je als ouder de dienst niet bij! De kinderen mogen via de zij ingang (nooduitgang aan de Schimmelpennick vd Oyeweg)  de kerk binnenkomen. Vanaf deze zondag zijn er weer 3 groepen en vindt het doorschuiven plaats voor de kinderen die volgend schooljaar in groep 5 en in groep 7 zitten.
De oudste groep talenten neemt afscheid en zal in de dienst overstappen naar de tieners. Dit mag zoals gebruikelijk in de kerkzaal, de kinderen die volgend schooljaar in groep 7 en 8 zitten mogen aankomende zondag wel de kerkzaal in (uitzondering op de regel hierboven). De kinderen zitten vooraan, naast elkaar in het vak bij het orgel. Na het afscheid van de oudste groep kinderen, gaan zij naar hun eigen ruimte in de kerk. De parels en de sterren komen niet in de kerkzaal. Inschrijven om een dienst bij te wonen en/of kinderen die naar de kinderkerk willen: www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven

Je bent van harte uitgenodigd om deze kerkdiensten in Kerk Delfgauw mee te vieren! Ook gasten heten we graag van harte welkom. Als je de kerkdienst wilt bezoeken schrijf je je in via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven. Je kunt ook bellen of appen naar gastvrouw Jolanda van Wijk: 06-39120139. De zaterdag voorafgaand aan de dienst ontvang je bericht of je kunt komen. Gemeenteleden en gasten kunnen thuis meekijken via een livestream videoverbinding met de kerkzaal, te vinden op kerkdelfgauw.nl/livestream. Er is tienerkerk, kinderkerk en peuterkerk.

Vanwege het coronavirus is er een rijtje aan maatregelen om de kerkdienst veilig te laten plaatsvinden:

  • Vanaf juli zijn er een kleine honderd mensen welkom in de kerkzaal en indien nodig in de hal. 
  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt anderhalve meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Bezoekers uit één huishouden kunnen wel naast elkaar zitten. Tussen huishoudens moeten drie stoelen leeg blijven. Elke tweede rij blijft leeg. 
  • Er zijn vrijwilligers aanwezig die je naar een plek in de kerkzaal leiden. 
  • Uiteraard kun je alleen komen als je geen symptomen hebt van het coronavirus. Volg daarbij de aanwijzingen van het RIVM
  • Er is nog veel onduidelijk over het virus. Bijvoorbeeld of zingen bijdraagt aan de verspreiding. Vandaar dat er voorlopig niet samen wordt gezongen in de kerkdienst. Er zijn voorzangers in de dienst. Je kunt wel meebewegen of neuriën.
  • Afhankelijk van het weer en het aantal bezoekers is er buiten het kerkgebouw gelegenheid om wat te drinken en elkaar te ontmoeten.
  • Deelname aan de collecte is mogelijk via een QR code in de livestream.

De livestream blijft gewoon bestaan. Dus als je wel graag mee wilt zingen, kun je de dienst vanuit huis meebeleven via www.kerkdelfgauw.nl/livestream

Liturgie zondag 5 juli, viering Heilig Avondmaal en overstapdienst Talenten

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Lied LD885 Groot is Uw trouw (orgel)

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied HH335 God van trouw, u verandert nooit (band)

Overstapmoment

Gebed

Lezing Klaagliederen 3 (NBV)

Lied PS103c Uit de diepten (band)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD256 Blijf met Uw genade bij ons (orgel)

Gebed

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel (band), ondertussen verplaatsing naar buiten en oppakken brood en wijn in de hal

In de kring buiten:

Onze Vader

Instellingswoorden 

Nemen brood en wijn

Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

Dankzegging

Lied Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Zegen