Kerkdienst zondag 7 februari

Zondag 7 februari 10:00 uur is er een alle-leeftijden-kerkdienst over de vierde bede van het Onze Vader: ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’. We lezen Matteüs 18:21-35. Een grappig spannend verhaal over een koning met twee dienaren dat op een verassende manier op ons af zal komen. Wie is in dit verhaal wel of niet goed bezig? Hoe werkt het met vergeving van God naar ons toe en wij naar elkaar toe? Wat als elkaar vergeven moeilijk is? Daar gaat het over.

Met het hele gezin op de bank kun je de kerkdienst meebeleven via www.kerkdelfgauw.nl/livestream.

Liturgie zondag 7 februari

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Kaars

Lied PS103:1,2,3 (DNP)

Bemoediging en groet

Gebed

Lied Come to the altar https://youtu.be/cexRgf2NTa4

Bijbelwoorden Efeziërs 1:6-10 (BGT)

Lied HH298 Genade zo oneindig groot

 

Gebed

Lied HH284 Sorry zeggen

Lezing Matteüs 18:21-35

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD861 Hoe kan ik verder leven (OP629)

Gebed

Collecte

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie werelddiaconaat

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas stees vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Lied LD885 Groot is Uw trouw

Zegen